V sobotu, 20. mája, bola uskutočnená Republiková súťaž zo slovenského jazyka na ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Na súťaži sa zúčastnilo spolu 72 žiakov zo slovenských vojvodinských osád, z toho 40 žiakov VII. ročníka a 32 žiakov VIII. ročníka. Z našej školy sa zúčastnili nasledovní siedmaci: Tina Trnovská, Saňa Petrášová, Sára Kotvášová, Valentína Đurovićová, Saša Rohárik, Jana Nemogová, Miroslav Dišpiter a ôsmaci: Dajana Šimáková, Dana Marušníková, Vanesa Marková, Anna Sojáková, Helena Mužinićová a Ján Hlavatý. Žiakov na súťaž pripravovali učiteľky slovenčiny Zuzana Kotvášová, Jaroslava Staňová a Jana Kováčová. Siedmačka Valentína Ďurovićová obsadila 2. miesto. Gratulujeme aj Valentíne aj jej učiteľke Zuzane Kotvášovej!Viacej…

V nedeľu 14.mája sa uskutočnila pokrajinová súťažná prehliadka hudobnej tvorivosti žiakov a učiteľov základných škôl z územia Vojvodiny. Súťaž sa uskutočnila už po 56.-krát v Báčskej Topole na Základnej škole Nikola Tesla. V súťažiacej časti v konkurencii orchestrov vystúpilo 9 orchestrov. Orchester našej školy pod taktovkou učiteľa hudobnej kultúry Pavla Tomáša ml. získal za svoj prednes striebornú plaketu. V konkurencii chórov v súťažiacej kategórii vystúpilo 6 chórov. Chór nižších tried z našej školy pod vedením učiteľa hudobnej kultúry Pavel Tomáš st. získal bronzovú plaketu. Členovia odbornej poroty boli: prof. Boris Černogubov-dirigent a profesor Univerzity v Novom Sade a Julijan Rac-profesor. Gratulujeme našim hudobníkom a ichViacej…

Okresná súťaž z výtvarnej kultúry na tému karikatúry pod názvom “Mali Pjer” sa uskutočila 23. marca v Crepaji. Zúčastnili sa aj žiaci našej školy s výtvarnými prácami, ktoré vyhotovili na hodinách kreslenia. Najlepšie práce boli odmenené a naše žiačky obsadili: miesto – Diana Petrášová, žiačka V.2 triedy miesto – Ksénia Valentová, žiačka VIII.3 triedy Obidve žiačky postúpili do obvodovej súťaže, ktorá sa uskutočnila 21. apríla v Pančeve, kde Ksénia Valentová obsadila 3. miesto a získala možnosť zúčastniť sa so svojou karikatúrou aj na republikovej súťaži. Obidvom karikaturistkám blahoželáme k dosiahnutým úspechom a Ksénii držíme palce na republikovej súťaži. So žiakmi pracovala učiteľka výtvarnej kultúry ElenaViacej…

Naši žiaci sa zúčastnili na ďalšej športovej súťaži, tentoraz v atletike, ktorá sa uskutočnila 4. mája na športovom ihrisku a v telocvični kovačického Gymnázia Michajla Pupina, a znovu dokázali, že sú výbornými športovcami. Ako atletické družstvo aj chlapci aj dievčatá zakotvili na druhom mieste.   Úspechy našich atlétov a atlétok sú nasledovné: Chlapci     Dejvid Ľavko – 2. miesto  šprint na 100 m Dušan Valenta – 2. miesto šprint na 300 m Andrej Šajben  – 3. miesto beh na 800 m Dušan Ďuriš – 2. miesto skok do výšky   Damián Ďurík – 2. miesto vrh guľou 3.miesto  štafetový beh   (4x100m) chlapci: DarkoViacej…

Republičko takmičenje u znanju srpskog jezika kao nematernjeg je održano 28.04.2017. god. u Osnovnoj školi “Sonja Marinković” u Zrenjaninu. Ukupno se takmičilo 93 učenika sedmog i osmog razreda iz cele Vojvodine. Ponosni smo na naše učenike koji su se plasirali na takmičenje: M. Dišpiter, J. Njemoga, A. Muminović, V. Marko, D. Marušnjik i D. Šimak. Najuspešniji su bili: VII razred: Miroslav Dišpiter – 2. mesto Jana Njemoga – 3. mesto VIII razred Vanesa Marko – 2. mesto Dana Marušnjik – 2. mesto Učenike su za takmičenje pripremale Ljudmila Dubovski i Katarina Kotvaš.  Viacej…

Na literárno-informatickom súbehu Kovačická mozaika 2017, ktorý každoročne vyhlasuje Obecná knižnica Kovačica, aj naše  siedmačky Tina Trnovská  a Anabela Muminovićová získali odmeny. Tina získala pre svoju prózu tretiu cenu a Anabela pre svoju prozaickú prácu prvú cenu.  Odmenená je aj ich profesorka Jaroslava Staňová. Odmeny im udelili 23. apríla v Svetový deň knihy v kovačickom Miestnom spoločenstve. Gratulujeme!        Viacej…

Dňa 21.03.2017 prebiehala okresná súťaž recitátorov, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Boli to žiaci nižších ročníkov Nataša Staňová, Darinka Slivková, Erik Jurica, Miroslav Macek, Vanesa Koláriková a Katarína Ušáková a žiaci vyšších ročníkov Ivana Megová a Ivana Ľauková. Nataša Staňová, žiačka II.2 triedy, a Miroslav Macek, žiak IV.1 triedy, v kategórii nižších ročníkov obsadili prvé miesta a postúpili do obvodovej súťaže. Obvodová súťaž recitátorov sa uskutočnila 31.03.2017 v Kovíne. V kategórii nižších ročníkov účinkovali 36 žiaci. Do pokrajinovej súťaže postúpili 8 žiaci, medzi ktorými boli aj Nataša Staňová  a Miroslav Macek. Recitátorov nacvičili profesorky triednej výuky Zuzana Valentová a Mária Nosáľová.  Viacej…

Na súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská republika, tento rok bolo z našej školy zaslaných zo 20 literárnych prác. Naša žiačka Paulína Valentová z V.1 triedy získala pre svoju prozaickú prácu čestné uznanie a ako odmenu dostala spolu so svojou profesorkou Jaroslavou Staňovou 4-dňový pobyt v Nových Zámkoch na Slovensku. Gratulujeme!  Viacej…

Dvaja žiaci našej školy Marko Valenta a Alexander Valenta obsadili každý vo svojej kategórii 3. miesto na obvodovej šachovej súťaži žiakov základných škôl, ktorá sa uskutočnila vo Vršci. Títo talentovaní šachisti, ktorí sú pýchou Šachového klubu Padina, sa zúčastnia aj na republikovej šachovej súťaži, ktorá sa uskutoční v Belehrade 13. a 14. mája. Žiakov na súťaž bude sprevádzať učiteľ Pavel Krížov. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov na republikovej súťaži!Viacej…

Na obvodovej súťaži zo sloveského jazyka a kultúry vyjadrovania, ktorá sa uskutočnila 9. apríla na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici sa zúčastnili 27 žiaci našej školy a až 12 z nich získali odmeny. Sú to nasledujúci žiaci: Andrej Trnovský V.2 –  1. miesto Ivana Megová V.3 – 2. miesto Vlastislav Srnka V.3 – 2. miesto Diana Petrášová V.2 – 3. miesto Nataša Pavelová V.1 – 3. miesto   Tiana Bešková VI.3 – 2. miesto Ivan Bokor VI.1 –  3. miesto   Miroslav Dišpiter VII.3 – 2. miesto   Anna Sojáková VIII.2  – 1. miesto Dajana Šimáková VIII.1 – 2. miesto Vanesa Marková VIII.2 –Viacej…