OZNÁMENIE

OZNÁMENIE
Oznamujú sa občania Padiny, že v piatok od 15 do 18.h v miestnostiach školy bude prebiehať odber starého papiera.
Papier je potrebné priniesť do školy.