Oslava Svätého Sávu na našej školy

Dňa 25.januára sme oslávil Deň Svätého Sávu.Pripravený bol kultúrno-umelecký program na ktorom sa dobre pobavili aj žiaci aj učitelia.

Bohatý , pestrý a zaujímavý program pripravili žiaci a učitelia našej školy.Deti recitovali a spievali , program bol zaujímavo koncipovaný a obecenstvo sa tešilo každému bodu , v ktorom žiaci ukázali svoje hudobné , spevácke , recitačné schopnosti a talent.

Žiaci so  špecialnými vzdelavacími potrebami sa tiež zapojili do programu tak , že vyrobili pre školskú slávu panno Svätého Sávu.

O pestrú nápln programu a dobrú atmosféru sa postarali učitelia : Katarína Kotvášová , Pavel Tomáš a L´udmila Dubovská.

V mene padinskej školy , prítomným sa na konci prihovorila pani riaditelka Mária Galasová , ktorá vyjadrila vdaku všetkým účastníkom programu, ako aj tým čo ho pripravovali a  popriala , aby s programu odišli s radosťou v očiach a s úsmevom na tvári.

Fotográfie z programu si môžete pozrieť tuná