Organizácia vyučovania

Nižšie triedy (I. – IV.)

hodina
dopoludňajšia smena
popoludňajšia smena
1. 08.00 – 08.45 prestávka 5 min. 13.15 – 14.00 prestávka 5 min.
2. 08.50 – 09.35 prestávka 15 min. 14.05 – 14.50 prestávka 15 min
3. 09.50 – 10.35 prestávka 5 min. 15.05 – 15.50 prestávka 5 min.
4. 10.40 – 11.25 prestávka 5 min. 15.55 – 16.40 prestávka 5 min.
5. 11.30 – 12.15 prestávka 5 min. 16.45 – 17.30 prestávka 5 min.
6. 12.20 – 13.05 17.35 – 18.20

Vyššie triedy (V. – VIII.)

hodina
dopoludňajšia smena
popoludňajšia smena
1. 07.15 – 08.00 prestávka 5 min. 12.30 – 13.15 prestávka 5 min.
2. 08.05 – 08.50 prestávka 15 min. 13.20 – 14.05 prestávka 15 min.
3. 09.05 – 09.50 prestávka 5 min. 14.20 – 15.05 prestávka 5 min.
4. 09.55 – 10.40 prestávka 5 min. 15.10 – 15.55 prestávka 5 min.
5. 10.45 – 11.30 prestávka 5 min. 16.00 – 16.45 prestávka 5 min.
6. 11.35 – 12.20 prestávka 5 min. 16.50 – 17.35 prestávka 5 min.
7. 12.25 – 13.10 17.40– 18.25Or