Okresná súťažná prehliadka hudobnej tvorivosti

Okresná súťažná prehliadka hudobnej tvorivosti bola realizovaná v Debeľači 13. 4. 2018.  Základná škola z Padiny mala predstaviteľov vo všetkých kategóriách:

  • chór vyšších ročníkov pod vedením učiteľa hudby Pavla Tomáša ml. (postúpil do oblastnej súťaže);
  • orchester vyšších ročníkov pod vedením učiteľa hudby Pavla Tomáša ml. (tiež postúpil do oblastnej súťaže);
  • folklór nižších tried pod vedením učiteľky Anny Halajovej (postúpil do ďalšej súťaže);
  • folklór vyšších tried pod vedením učiteľky Anny Halajovej;
  • folklór vyšších tried  pod vedením učiteľa Jána Kolárika.