Obvodová súťaž zo slovenského jazyka

Na obvodovej súťaži zo sloveského jazyka a kultúry vyjadrovania, ktorá sa uskutočnila 9. apríla na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici sa zúčastnili 27 žiaci našej školy a až 12 z nich získali odmeny. Sú to nasledujúci žiaci:

Andrej Trnovský V.2 –  1. miesto

Ivana Megová V.3 – 2. miesto

Vlastislav Srnka V.3 – 2. miesto

Diana Petrášová V.2 – 3. miesto

Nataša Pavelová V.1 – 3. miesto

 

Tiana Bešková VI.3 – 2. miesto

Ivan Bokor VI.1 –  3. miesto

 

Miroslav Dišpiter VII.3 – 2. miesto

 

Anna Sojáková VIII.2  – 1. miesto

Dajana Šimáková VIII.1 – 2. miesto

Vanesa Marková VIII.2 – 3. miesto

Dana Marušníková VIII.1 – 3. miesto.

 

Odmenení žiaci okrem diplomov dostali aj knihy.

Všetci naši siedmaci a ôsmaci mali nadostač bodov a postupujú do republikovej súťaže, ktorá sa uskutoční 27. mája v Hložanoch.

Žiakov na súťaž priprávali učiteľky slovenčiny Zuzana Kotvášová, Jaroslava Staňová a Jana Kováčová.