Obvodova súťaž z dejepisu

Žiak ôsmeho ročníka Ivan Bokor získal 3. miesto na obvodovej súťaži z dejepisu a tak postúpil ďalej do republikovej súťaže.
Gratulujeme !