Obvodová súťaž z biologie

Dňa 14. apríla sa uskutočnila obvodová súťaž z biológie v našej škole. Zúčastnili sa žiaci z celého južného Banátu. Naša žiačka Tijana Bešková získala 3. miesto, ako aj plasmán do republikovéj súťaže.
Gratulujeme!