Obecné závodenie v šachu

V sobotu, 4. marca sa v Kovačici uskutočnilo obecné závodenie v šachu. Zúčastnili sa 25 žiaci. Dosiahli nasledovné výsledky: prvák Daniel Markov 3. miesto, druhák Maximilián Svák 1. miesto, tretiaci Michajlo Tomin 2. miesto a Darko Kratica 3. miesto, štvrták Boban Mitevski 2. miesto. Piatačky Tatiana Sváková 1. miesto, Anna Tomečeková 2. miesto a Arijana Juricová 3. miesto, piatak Jovan Bajkić 3. miesto, šiestak Dejan Nosáľ 2. miesto, siedmaci Pavel Kukučka 1. miesto a Nikola Markov 3. miesto. Ôsmačka Darinka Slivková 2. miesto a ôsmaci Darko Slivka 1. miesto a Zlatko Dubovský 3. miesto. Zúčastnili sa i nasledovní žiaci, Rastislav Šimek, Janko Petráš, Viktor Valenta, Saša Valenta, Simon Papuga, Andrej Durgala, Vladimír Hučka, António Petráš, Stiven Hromčík, Marko Dišpiter a Daro Ďuriš. Gratulujeme žiakom a učiteľovi Rastislavovi Ušiakovi a želáme ďalší úspech.