Obecná súťaž zo zemepisu

Dňa 10.marca bola obecná súťaž zo zemepisu v základnej škole „Sveti Georgije“v Uzdíne.

Zúčastnili sa žiaci siedmého a ôsmého ročníka.Získali si krásne výsledky.Sú to:

siedmy ročník

Nataša Pavelová -3.miesto

Ivana Megová -3.miesto

Ivan Petrovič

Timotej Matuľa

Lúka Zarić

Jaroslav Slivka

ôsmy ročník

Ivan Bokor -2.miesto

Tijana Bešková -2.miesto

Marína Mikulašová

Zuzana Hlavčová

Aleksandra Duríčekova

Tijana Masariková

Ján Trnovský

Dejan Ranđelović

Danijel Cicka

Naší žiaci zažiarili úspechom a najviac Tijana Bešková a Ivan Bokor ktorý sa umiestnili na obvodovú súťaž,ktorá bude vo Vršci.Žiakov na súťaž priprávala profesorka zemepisu Vierka Hlavatí.

Gratulujeme !