Obecná súťaž z atletiky

Obecná súťaž z atletiky. Z obecnej súťaže z atletiky, ktorá sa uskutočnila 23. marca na atletickom teréne kovačického gymnázia, naši žiaci domov priniesli krásne výsledky. Šiestak Dávid Munćan a ôsmačka Dajana Ľauková si domov odniesli víťazstvo zo šprintu. Ôsmak Ján Benka zo šprintu obsadil 2. miesto.Šiestačka Maja Vaňová a siedmačka Darina Slivková obsadili prvé miesto z disciplíny skok do výšky a Simon Delić z tejto disciplíny obsadil 2. miesto. V skoku do diaľky bol najlepší náš siedmak Pavel Martiš a ôsmačka Natália Širková, ktorá tiež v tejto disciplíne obsadila 1. miesto.V behu na 800 metrov Ivona Širková, siedmačka, obsadila 2. miesto.Úspech vo vrhu guľou dosiahli ôsmačka Maja Nikolićová – 1. miesto, a ôsmak Miroslav Marko – tiež 1. miesto.Gratulujeme našim športovcom ako aj ich učiteľke Anne Povolnej.