Obecná súťaž z anglíckého jazyka

Dňa 23. februára sa uskutočnila obecná súťaž z anglického jazyka. Zúčastnili sa žiaci ôsmeho ročníka.

Bokor Ivan – 1. miesto
Bešková Tijana – 2. miesto
Holík Žeľko – 2. miesto
Vaňová Jana – 5. miesto
Hlavatý Žan – 7. miesto

Gratulujeme!