Obecná súťaž Čo vieš o doprave?

V sobotu 9. apríla sa v Uzdine uskutočnila obecná súťaž z dopravy v organizácii Auto-moto zväzu Srbska. Zapojili sa do nej aj žiaci z našej školy – dvaja z nižších ročníkov a šiesti žiaci z vyšších ročníkov, ktorí boli podelení do 3 kategórií: 10-roční boli zaradení do A kategórie, 11- a 12-roční do B a 13-roční do C kategórie. V A kategórii súťažili naši tretiaci Matej Papuga a Marko Marček. Matej obsadil 1. miesto.V B kategórii súťažili piataci Janko Čapo a Mihajlo Brezina. Mihajlo obsadil 2. miesto a postúpil ďalej – do oblastnej súťaže. V C kategórii súťažili ôsmaci Miroslav Markov, Janko Benka, Natália Širková a siedmačka Ivona Širková. Janko Benka obsadil 3. miesto. So žiakmi na súťaž cvičili učitelia Rastislav Ušiak a Robert Vasić. Gratulujeme!