Novému nábytku sa potešili i žiaci v celodennom pobyte