Medzinárodný festival Kreativna čarolija

Medzinárodný festival Kreativna čarolija

Naši šikovní žiaci
Žiaci IV. 3 triedy spolu s pani učiteľkou Máriou Kotvášovou konkurovali na 15. medzinárodnom festivale Kreativna čarolija v Bani Vrujici. Naša škola sa každoročne zúčastňuje, a tak bolo i tento rok. Žiaci IV. 3 triedy zaslali krásne výtvarné, ale aj literárne práce. Témy boli: Interkultúrna mapa priateľstva (výroba plagátu) a Ako vyzerá moja mapa priateľstva. Odmenení žiaci budú učinkovať na festivale dňa 25. a 26. mája v Bani Vrujici.
Netrpezlivo očakávame výsledky a dovtedy držíme palce našim žiakom