Literárno-novinársky krúžok

 

Literárno-novinársky krúžok má orientačne 20 členov, žiakov od 5. po 8. ročník. Žiaci so svojimi profesorkami slovenčiny Zuzanou Kotvášovou a Jaroslavou Staňovou pravidelne tvoria lyrické a epické žánre, ktoré majú umeleckú hodnotu a tie práce zasielajú do mládežníckeho časopisu Vzlet a robia literárne výstavy prác, ktoré sú vyložené v chodbe školy.

Žiaci sa so svojou tvorbou taktiež zúčastňujú aj na rôznych literárnych súbehoch, tak miestneho, ako i republikového a medzinárodného charakteru, ako sú Kovačická mozaika, Čo dokáže pekné slovo, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Okrem toho, píšu i novinárske články, správy z našej školy, reportáže z výletov, robia interview s našimi úspešnými žiakmi, rôzne ankety atď. Naši žiaci píšu i do tých vážnejších rubrík Vzletu, ako je rubrika Rozlety a dostávajú aj odmeny za najkrajšie literárne práce. Teší nás skutočnosť, že keď skončia základnú školu, mnohí z nich aj na stredných školách pokračujú vo vlastnej tvorbe a niektorí sa dokonca stali aj členmi redakčnej rady Vzletu.

V školskom roku 2015/2016 náš  krúžok dostal cenu Vzletu a ako odmenu nám odovzdali printer. Všetky žiacke práce sú na konci zhrnuté a zverejnené v školskom časopise Mladosť, ktorý sa podľa možností vydáva raz alebo dva razy počas školského roku.