Jesenné upratovanie

Poriadok, čistota a kultúra prostredia je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu, svojej dedine.

Naším dobrým zvykom je už tradičné jesenné upratovanie. Dnes všetci spoločným úsilím chceme dosiahnuť poriadok a čistotu a preto upratujeme nádvorie školy, park pred školou, kostolnú záhradku, mladší žiaci vysádzajú kvety, starší zametajú opadané lístie a aj učitelia im pri tom pomáhajú.

Jesenné upratovanie – fotografie