Detský týždeň vo vyšších ročníkoch

V rámci Detského týždňa sa na našej škole aj vo vyšších ročníkoch udiali mnohé zaujímavé aktivity a medzi nimi i podujatie, ktoré dostalo názov “Šiz-friz”.  V utorok 3. októbra žiaci od piateho po ôsmy ročník ukázali svoje zručnosti vo vytváraní prekrásnych účesov. V stredu našim žiakom rozprávala nutricionistka o zdravej výžive. Štvrtkové krásne jesenné poludnie žiaci vyšších ročníkov strávili pred školou, zmeriavajúc si sily preťahovaním lanom a utekaním vo vreciach. Detské úsmevy a krik sú nám dôkazom, že im nebolo nudne. Piatok bola usporiadaná žiacka zábava, ktorou sa skončil Detský týždeň vo vyšších triedach.

no images were found