Detský týždeň vo fotografiách – nižšie ročníky

Pri príležitosti medzinárodného oslavovania Detského týždňa aj na našej škole boli v prvý októbrový týždeň realizované rôzne aktivity, tak na nižších ako i na vyšších ročníkoch.

Na nižších ročníkoch jedna skupina žiakov druhákov odcestovala do päťdňovej školy v prírode na Čardák a druhá skupina žiakov III. a IV.ročníka odcestovala tiež na päť dní, ale na Rudnik.

Ostatní žiaci našej školy si užívali rôzne zaujímavé podujatia, ktoré boli realizované na škole.

V pondelok sme  najprv na triednických hodinách hovorili o právach detí a neskoršie žiačikovia kreslili na asfalt. V utorok sme realizovali aktivity na tému Zdravá výživa a všetci si pochutnali na ovocí či zeleninách.

V stredu sme navštívili Etnodom v Padine a spoznali sa s minulosťou našich spoluobčanov.

Vo štvrtok sme našich najmladších žiačikov-prváčikov slávnostne prijali do Zväzu detí a pri tej príležitosti sa uskutočnil program v škole a potom i hromadné púšťanie balónov v parku pred kostolom.

Piatok pod názvom Hry bez hraníc mal súťažiaci charakter  a niesol sa v športovom duchu. Toto podujatie nakrúcala aj naša miestna televízia OK Kovačica.

Detský týždeň na nižších ročníkoch sme uzavreli v nedeľu už tradičným detským jarmok, ktorý sa za príjemného jesenného počasia uskutočnil v popoludňajších hodinách na dedinskom trhovisku.

 

no images were found