Detský festival PIESEŇ JE NAŠA RADOSŤ

V piatok 14.10. vo večerných hodinách, sa na našej škole uskutočnil už tradičný, po rade 29. detský festival slovenských ľudových piesní Pieseň je naša radosť. Na festivale sa zúčastnilo 24 spevákov – 11 spevákov nižších ročníkov a 13 spevákov vyšších ročníkov. Víťazi festivalu sú:

Odmeny obecenstva

Daria Poničanová nižšie ročníky;

Melani Marušníková vyššie ročníky.

Odmeny odbornej poroty

nižšie ročníky I-IV

1. cena Daria Poničanová;

2. cena Emina Roháriková;

3. cena Leona Kováčová.

vyššie ročníky V-VIII

1. cena Atina Povolná;

2. cena Tea Trnovská;

3. cena Darinka Slivková.

Pochvalu pre najupravenejší kroj dostala Timea Tomanová a pochvalu pre najautentickejší kroj dostala Daria Poničanová.