Deň svätého Sávu

Začiatok druhého polroka bežného školského roku je už dávno za nami. Žiaci už hrejú školské lavice a vpíjajú nové vedomosti. Hneď v prvú sobotu, ktorá bola pracovná na našej škole, sa uskutočnil program venovaný Dňu svätého Sávu. Žiaci spolu s učiteľmi si vypočuli básne, texty a pesničky o tomto veľkom stredovekom princovi, vzdelávateľovi, spisovateľovi, kaplánovi, diplomatovi a prvom arcibiskupovi Srbskej autokefálnej ortodoxnej cirkvi.