Deň Svätého Sàvu

Na našej škole je zaznamenaný Deň Svätého Sàvu. Prichystaný je priliehavý program vyšších ročníkov spolu s učiteľmi Katarínou Kotvášovou, Zlatou Hrnčárovou a Vladimírom Halajom.