Žiacky parlament

U cilju ostvarivanja što kvalitetnijeg učešća učenika u celokupnom životu i radu škole, 2006. godine, oformljen je Učenički parlament. Parlament čine po dva predstavnika iz sedmog i osmog razreda kao i predstavnici specijalnog odeljenja u našoj školi. Sami članovi Učeničkog parlamenta na prvoj sednici usvajaju Poslovnik o radu UP, vrše izbor predsednika, njegovog zamenika i zapisničara. Učenički parlament je institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču. U okviru učeničkog parlamenta biće zastupljene aktivnosti i delatnosti vršnjačkog tima. Radom Učeničkog parlamenta rukovode: Katarina Kotvaš, Nataša Stvorec i LidijaViacej…