Termíny písomných prác

Učiteľ Predmet Mesiac Týždeň v mesiaci Trieda Anka Tomeková Jarmila Husáriková Anna Halajová slovenský jazyk apríl máj 2. 2. III.1 III.2 III.3 Božena Holubeková Zuzana Valentová Mária Kotvášová   slovenský jazyk október december marec máj 2. 1. 2. 2. IV.1 IV.2 IV.3 Božena Holubeková Zuzana Valentová Mária Kotvášová   matematika november december marec máj 2. 2. 4. 3. IV.1 IV.2 IV.3 Snežana Kotvášová srbský jazyk november apríl 2. 3. III.1,III.2,III.3 Zuzana Kotvášová slovenský jazyk október november marec máj 2. 4. 2. 4. V.2,VI.2,VII.2,VII.3,VIII.3 Jaroslava Staňová slovenský jazyk október november marec máj 2. 4. 2. 4. V.1,VI.1,VII.1,VIII.1,VIII.2 Jana Štaubová slovenský jazyk október december marec máj 3.Viacej…