Hack#teen

Naše dievčatá, piatačky a šiestačky, tento týždeň pobudli v Belehrade na súťaži Hakaton pod názvom Hack#teen, ktorá sa 17. mája uskutočnila už po štvrtýkrát. V tíme, ktorý nazvali Think tanks, pracovali Iveta Bokorová, Hana Strehovská, Katarína Ušáková, Dorotea Ranđelovićová a Tea Kutáleková. Téma znela Smart City – ako zlepšiť život v meste pomocou aplikácií. Naše kreatívne žiačky vymysleli aplikáciu na digitálne recyklovanie odpadu, čiže kontainery, ktoré sa pomocou QR kódu pripoja na mobil a keď sa hodia smeti, kontainer ich odváži a na osobný profil v aplikácii prenesie tú hmotnosť. Na základe hmotnosti hodených smetí sa v aplikácii zbierajú body a za určitýsi počet bodov sa dostáva odmena – vaučery.

Maturitný tanec 2022

Aj táto generácia ôsmakov sa včera 20. mája pripojila k už tradičnému európskemu podujatiu a presne o 12 h na kovačickej promenáde spolu s maturantmi z celej Európy všetci tancovali rovnakú choreografiu.Po ukončení podujatia žiaci navštívili aj kovačické gymnázium, kde sa uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorom usporiadali prezentáciu školy, prehliadku školy, ako i rôzne ukážky netradičných vyučovacích hodín.

Hudobno-folklórna tvorba

Na obecnej prehliadke hudobno-folklórnej tvorby, ktorá sa konala v sobotu 9. apríla 2022 v Debeľači, sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Účinkoval orchester vyšších tried pod vedením učiteľa Vladimíra Halaja a folklórna skupina vyšších tried pod vedením učiteľky Any Halajovej.

Vedomosti získané počas základoškolského vzdelávania

Včera a dnes si žiaci na úrovni celého Srbska, a tak aj naši žiaci, overovali svoje vedomosti získané počas základoškolského vzdelávania . Včera 25. marca písali skúšobný test z matematiky a dnes 26. marca z materinského jazyka a potom tzv. kombinovaný test (z biológie, fyziky, dejepisu, zemepisu a chémie). Ide totiž o skúšobné testy, ktoré slúžia na to, aby sa žiaci spoznali s postupom pri písaní záverečných skúšok, ako aj s formou otázok, aké na testoch môžu očakávať. Výsledky žiaci dostanú počas budúceho týždňa.

Zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2022/23

Milí rodičia, oznamujeme vám, že sa zápis a testovanie detí do prvej triedy na školský rok 2022/2023 bude uskutočňovať v termíne od 1. apríla do 31. mája 2022.

Termíny na testovanie sú určené pre každého žiaka osobitne a sú dané v prílohe.

Potrebné je (kvôli elektronickému zápisu), aby rodičia a dieťa v určený dátum priniesli so sebou občiansky preukaz rodiča (ličnu kartu) a rodné číslo dieťaťa (JMBG ) – rodný list.

Do prvého ročníka sa zapisujú deti narodené v roku 2015, ako i deti narodené do 29. 2. 2016. Predčasne do školy môžu nastúpiť aj deti narodené od 1. marca do 1. septembra 2016, ak rodič/zákonný zástupca o to požiada. Testovanie týchto žiakov sa bude konať v júni a kandidáti budú o tom vopred oboznámení.

Všetky ďalšie informácie o zápise sa nachádzajú na webovej a facebookovej stránke našej školy, ako aj na oznamovacej tabuli v miestnostiach školy.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

e-zápis do prvej triedy 1. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 2. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 3. a 4. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 5. týždeň 2022

Žiacky parmalent pre 2021/2022

U cilju ostvarivanja što kvalitetnijeg učešća učenika u celokupnom životu i radu škole, 2006. godine, oformljen je Učenički parlament. Parlament čine predstavnici  sedmog i osmog razreda kao i predstavnici specijalnog odeljenja u našoj školi. Sami članovi Učeničkog parlamenta na prvoj sednici usvajaju Poslovnik o radu UP, vrše izbor predsednika, njegovog zamenika i zapisničara.

Učenički parlament je institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.

U okviru učeničkog parlamenta biće zastupljene aktivnosti i delatnosti vršnjačkog tima.

Radom Učeničkog parlamenta rukovode: Katarina Kotvaš kao koordinator i školski pedagog Ana Povolni.

Učenici članovi parlamenta:

Viktorija Bačur VIII-1

Tabita Majdlen VIII-1

Daniela Šimak VIII-2

Dajana Ljauko VIII-2

Jana Havela VII-1

Daniel Krasko VII-1

Ana Hlavča VII-2

Natali Kotvaš VII-2

Jaroslav Živojnov VII SPEC.

Mihael Kovač VIII SPEC.

          

                    ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА 2021/2022. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ЗАДУЖЕНЕ ОСОБЕ

НАПОМЕНА

Формирање Парламента, избор руководства и представника тимова

септембар

Координатори, чланови Парламента

Радом Парламента ће координирати наставници задужени за то.

Доношење правила о раду Парламента

 

септембар

Координатори, чланови Парламента

 

Дечија недеља – активности

 

октобар

Координатори, чланови Парламента

 

Правила понашања ученика у школи (предлози, дискусија)

 

новембар

Координатори, чланови Парламента

 

Слободне  ваннаставне активности у школи (предлози, дискусија)

новембар

Координатори, чланови Парламента

 

Учешће у уређењу школе за новогодишње празнике

децембар

Координатори, чланови Парламента, чланови Тима за унутрашње уређење школе

 

Дан Светог Саве – активности

јануар

Координатори, чланови Парламента, Тим за културне делатности

 

Акција „Хуманост на делу“

фебруар

Координатори, чланови Парламента

 

Учешће на такмичењима и промоција резултата

 

март

Координатори, чланови Парламента

 

Професионална оријентација 

април

Координатори, чланови Парламента, Тим за професионалну оријентацију

 

Завршни испит, матура, растанак са осмацима

 

мај

Координатори, чланови Парламента

 

Награђивање ученика који су били успешни у претходној школској години ( предлози, дискусија)  

 

Анализа рада Парламента

 

јун

Координатори, чланови Парламента

 

This function has been disabled for .