Hlas ľudu

Naši žiaci v najnovšom čísle týždenníka Hlas ľudu. Článok napísali šiestačky Katarína Ušáková a Sára Roháriková.

Návšteva Veterného parku Kovačica

Návšteva Veterného parku Kovačica(píšu žiačky VI.2 triedy Katarína Ušáková a Sára Roháriková)V minulú stredu 15. júna – vo Svetový deň vetra – sme s naším učiteľom techniky a technológie Jánom Sabom navštívili Veterný park Kovačica, ktorý sa nachádza za našou dedinou. U nás často fúkajú vetry a z toho dôvodu ho tu aj urobili. Dozvedeli sme sa tam všeličo, ale azda najdôležitejšie bolo to, že vietor ako zdroj energie, ktorý je pritom zdarma, sa konvertuje na elektrický prud a je to pre našu planétu jedna z najčistejších technológií jeho výroby. Takto získaná energia sa nazýva zelená energia, lebo neznečisťuje životné prostredie na rozdiel od energie získanej v termoelektrárňach.Prebiehalo to takto: Náš učiteľ Ján Sabo dohodol obchádzku centrály veterného parku a onedlho nás sprievodca Nikola tam srdečne privítal. Najprv nás oboznámil o tom, kde všetko pôjdeme a čo budeme vidieť a jeho spolupracovníčka Milica nás poslúžila s občerstvením. Tam sme sa dozvedeli, koľko sa vlastne elektriny vyrába vo veternom parku: denne je to vraj dosť pre celé mesto Zreňanin. Videli sme tam aj izbu, odkiaľ kontrolujú všetky veterné elektrárne. Je ich spolu 38. Každá veterná turbína váži 80 ton, vrtuľa (elisa) má až 5 ton, výška stĺpu je 110 m a spolu s vrtuľou je 170 m. Príprava dokumentácie pre výstavbu tohto veterného parku trvala 6 rokov. Všetko sa začalo v roku 2012. Dozvedeli sme sa aj to, že okrem poveternostných podmienok, najprv sa muselo sledovať, i ktoré vtáky obývajú tento kraj cez deň, v noci sledovali netopiere a až potom mohla firma dostať stavebné povolenie. Veterný park Kovačica je podľa veľkosti druhý v Srbsku, z deviatich veterných parkov, ktoré sú u nás vybudované…Pri tejto príležitosti sa srdečne poďakúvame zamestnancom Veterného parku Kovačica, Nikolovi, Markovi a Milici, za pekné privítanie, venovaný čas a ochotu ukázať a porozprávať nám zaujímavosti o veterných elektrárňach.Ďakujeme kameramanovi Vladimírovi Kuchárikovi za krásne zábery.

Žiaci VI.2 triedy

Maturitný večierok generácie 2007/2008

16. júna v telocvičnej sále našej školy sa uskutočnil maturitný večierok generácie 2007/2008: ôsmy ročník úspešne skončilo 56 žiakov. Pri tejto slávnostnej príležitosti riaditeľka školy spolu s triednymi učiteľmi tým najusilovnejším udelila pochválenia, špeciálne diplomy a Vukove diplomy. Tohtoroční nositelia Vukovho diplomu sú štyria žiaci: Tiana Bíleková, Daniela Šimáková, Talija Anna Juricová a Aleksa Chrťan. Žiačkou generácie je Tiana Bíleková.Pri tejto príležitosti sa chceme aj hlboko ospravedlniť žiakom, ktorým sme na tomto slávnostnom večierku omylom zabudli odovzdať pochválenie, či špeciálny diplom a ktorí si ho svojou usilovnosťou a talentom bezpochyby zaslúžili. Okrem žiakov, ktorí na bankete boli prevolaní, pochválenia ešte dostali:Boris Pavela – za dosiahnutý úspech v divadelnom krúžku, Jovan Radović – tiež za dosiahnutý úspech v divadelnom krúžku a Dajana Ľauková, ktorá je nositeľkou špeciálneho diplomu za dosiahnutý úspech zo slovenského jazyka. Gratulujeme!

Dolnozemské zlaté pero

Gratulujeme našej žiačke Hane Strehovskej, ktorá na literárnej súťaži Dolnozemské zlaté pero získala druhú cenu v kategórii základných škôl za svoj prozaický text Čierne-biele.Súťaž v roku 2020 založil Spolok Slovákov z Bulharska a zúčastňujú sa na nej dolnozemskí Slováci, nielen žiaci základných a stredných škôl, ale aj dospelí.

Hack#teen

Naše dievčatá, piatačky a šiestačky, tento týždeň pobudli v Belehrade na súťaži Hakaton pod názvom Hack#teen, ktorá sa 17. mája uskutočnila už po štvrtýkrát. V tíme, ktorý nazvali Think tanks, pracovali Iveta Bokorová, Hana Strehovská, Katarína Ušáková, Dorotea Ranđelovićová a Tea Kutáleková. Téma znela Smart City – ako zlepšiť život v meste pomocou aplikácií. Naše kreatívne žiačky vymysleli aplikáciu na digitálne recyklovanie odpadu, čiže kontainery, ktoré sa pomocou QR kódu pripoja na mobil a keď sa hodia smeti, kontainer ich odváži a na osobný profil v aplikácii prenesie tú hmotnosť. Na základe hmotnosti hodených smetí sa v aplikácii zbierajú body a za určitýsi počet bodov sa dostáva odmena – vaučery.

Maturitný tanec 2022

Aj táto generácia ôsmakov sa včera 20. mája pripojila k už tradičnému európskemu podujatiu a presne o 12 h na kovačickej promenáde spolu s maturantmi z celej Európy všetci tancovali rovnakú choreografiu.Po ukončení podujatia žiaci navštívili aj kovačické gymnázium, kde sa uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorom usporiadali prezentáciu školy, prehliadku školy, ako i rôzne ukážky netradičných vyučovacích hodín.

Hudobno-folklórna tvorba

Na obecnej prehliadke hudobno-folklórnej tvorby, ktorá sa konala v sobotu 9. apríla 2022 v Debeľači, sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Účinkoval orchester vyšších tried pod vedením učiteľa Vladimíra Halaja a folklórna skupina vyšších tried pod vedením učiteľky Any Halajovej.

Vedomosti získané počas základoškolského vzdelávania

Včera a dnes si žiaci na úrovni celého Srbska, a tak aj naši žiaci, overovali svoje vedomosti získané počas základoškolského vzdelávania . Včera 25. marca písali skúšobný test z matematiky a dnes 26. marca z materinského jazyka a potom tzv. kombinovaný test (z biológie, fyziky, dejepisu, zemepisu a chémie). Ide totiž o skúšobné testy, ktoré slúžia na to, aby sa žiaci spoznali s postupom pri písaní záverečných skúšok, ako aj s formou otázok, aké na testoch môžu očakávať. Výsledky žiaci dostanú počas budúceho týždňa.

Zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2022/23

Milí rodičia, oznamujeme vám, že sa zápis a testovanie detí do prvej triedy na školský rok 2022/2023 bude uskutočňovať v termíne od 1. apríla do 31. mája 2022.

Termíny na testovanie sú určené pre každého žiaka osobitne a sú dané v prílohe.

Potrebné je (kvôli elektronickému zápisu), aby rodičia a dieťa v určený dátum priniesli so sebou občiansky preukaz rodiča (ličnu kartu) a rodné číslo dieťaťa (JMBG ) – rodný list.

Do prvého ročníka sa zapisujú deti narodené v roku 2015, ako i deti narodené do 29. 2. 2016. Predčasne do školy môžu nastúpiť aj deti narodené od 1. marca do 1. septembra 2016, ak rodič/zákonný zástupca o to požiada. Testovanie týchto žiakov sa bude konať v júni a kandidáti budú o tom vopred oboznámení.

Všetky ďalšie informácie o zápise sa nachádzajú na webovej a facebookovej stránke našej školy, ako aj na oznamovacej tabuli v miestnostiach školy.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

e-zápis do prvej triedy 1. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 2. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 3. a 4. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 5. týždeň 2022

This function has been disabled for .