Úspechy našich žiakov

Dňa 18. mája sa uskutočnila súťaž v šachu a skladaní Rubikovej kocky v Báčskom Petrovci. Žiak II. 2 triedy Dejan Nosáľ si získal krásne výsledky. V šachu, kategórii druhých tried, Dejan si obsadil 1. miesto.V kategórii od prvého do štvrtého ročníka, 3. miesto.V skladaní Rubikovej kocky, v kategórii od prvého do ôsmého ročníka, Dejan si získal 3. miesto. Gratulujeme!Viacej…

MIadí literáti na SIovensku Za námi je uspešná reaIizácia a vyhodnotenie 27. ročníka suťaže, Prečo mám rád sIovenčinu, prečo mám rád SIovensko na škoIský 2018/2019.rok, ktorá sa diaIa 23. mája v Nových Zámkoch na SIovensku.V tomto škoIskom roku ako aj v predošIých rokoch v štyroch kategóriách učinkovaIi literáti zo zahraničia s prostredí, kde sa deti vyučuju po sIovenský,pokým prvé tri kategórie patriIi žiakom a učiteľom z územia Siovenska. BoIa to ceIosIovenská Iiterárna súťaž s medzinárodnou učasťou.Tak sa v tomto roku zučastniIi žiaci a učiteIia z Madarska, Chorvátska, Rumunska a Srbska.Zo Srbska učinkovaIi žiaci a učiteIia zo ZákIadných škôI z Báčskeho Petrovca, Kysaču, Pivnice, Kovačice aViacej…

Republiková súťaž zo slovenčiny V nedeľu 26. mája sa uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Naši siedmaci získali krásne výsledky. Andrej Trnovský získal 2. miesto a Michael Kotváš 3. miesto. Pripravovali ich učiteľky slovenčiny Zuzana Kotvášová a Jaroslava Staňová. Gratulujeme!Viacej…

Fotografická súťaž Uskutočnila sa druhá fotografická súťaž Spolku školských knižníc na tému Pohľadnica zo školskéj knižnice. Zúčastnili sa mladí fotografi zo základných a stredných škôl z celého Srbska. Náš žiak Michael Kotváš získal 3. miesto so svojou fotografiou pod názvom Ambicioznost. Gratulujeme!Viacej…

V nedeľu 19. mája v Bačkej Topole prebiehala pokrajinová súťaž orchestrov. Náš orchester získal 2. miesto a striebornú plaketu ako i postup do republikovej súťaže.Viacej…

Dňa 12. mája sa uskutočnila republiková súťaž zo srbského jazyka v Novom Sade v základnej škole Sonja Marinković. Zúčastnili sa žiačky siedmeho a ôsmeho ročníka. Dievčatá chystali profesorky Katarína Kotvášová a Ľudmila Dubovská. Dosiahli skvelé výsledky. siedmy ročník Diana Petrášová – 1. miesto Nataša Pavelová – 2. miesto Andrea Pokorácka – 3. miesto Ivana Haníková ôsmy ročník Tijana Bešková – 2. miesto Zuzana Hlavčová – 3. miesto Valentína Valentová Marína Mikulašová Viktória Viková Gratulujeme !Viacej…

Ďalší krásny úspech nášho žiaka Ivana Bokora. Náš Ivan znovu dosiahol úspech a tentokrát to bola republiková súťaž z dejepisu v Niši. Hlavne, zo 197 ôsmakov z celého Srbska, Ivan získal 2. miesto. Fantastický úspech! Našho žiaka pripravoval na súťaž prof. Miroslav Jurica. Gratulujeme obom!Viacej…

Dňa 14. apríla sa uskutočnila obvodová súťaž z biológie v našej škole. Zúčastnili sa žiaci z celého južného Banátu. Naša žiačka Tijana Bešková získala 3. miesto, ako aj plasmán do republikovéj súťaže. Gratulujeme!Viacej…

Uskutočnila sa okresná súťaž zo zemepisu v základnej škole Đura Jakšić v Pančeve. Žiaci si získali pekné výsledky. Ivan Bokor 2. miesto a Tijana Bešková 3. miesto. Gratulujeme!Viacej…

Žiak ôsmeho ročníka Ivan Bokor získal 3. miesto na obvodovej súťaži z dejepisu a tak postúpil ďalej do republikovej súťaže. Gratulujeme !Viacej…