Hlavná stránka

Srdečne Vás pozývame na vianočné trhy v Padine, ktoré sa budú konať vo štvrtok 20. decembra od 10. do 12. hod. v parku pred základnou školou. Pozývame Vás tiež aj na vianočný program, ktorý sa so začiatkom o 12. h uskutoční v miestnostiach našej školy – vo veľkej telocvični a ktorý s radosťou chystajú naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi. Vianočné trhy naša škola organizuje už po tretíkrát v spolupráci s Domom kultúry Michala Babinku a za finančnej podpory Obce Kovačica.  Viacej…

V piatok 30. novembra žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka navštívili Festival vedy v Belehrade. Tam si žiaci mohli pozrieť stánky z fyziky a astrofyziky, zemepisu, chémie, biológie, ekológie, medicíny a stánky rôznych prírodných vied. Taktiež sa mohli pobaviť aj s hosťami zo Španielska, ktorí predstavili najzábavnejšiu telocvičňu. Postavená bola z rôznych starých zariadení pre cvičenia a zo starých bicyklov. Návšteva tohto festivalu bola pre našich žiakov aj edukatívna, ale aj zábavná.Viacej…

Z iniciatívy detskej organizácie Červeného kríža, ktorej vedúcim je učiteľ biológie Želimír Babinec, aj tohto roku v rámci Týždňa boja proti dystrofii vo Vojvodine, sa na našej škole podporila charitatívna zbierka pod názvom Dinár pre dystrofika, ktorú organizuje Združenie dystrofikov Juhobanátskeho obvodu. Finančné prostriedky získané z tejto akcie pomôžu dystrofikom pri rehabilitácii, kúpe pomôcok, pre ktoré nie sú zabezpečené finančné prostriedky z rozpočtu, vzdelávaní… Nazbierali sme úhrnne 28 105 dinárov  pre pomoc ľuďom postihnutým touto závažnou chorobou. Sme radi, že je medzi nami mnoho altruistov – ľudí, ktorí nesebecky pomáhajú iným. Ďakujeme všetkým takým rodičom, žiakom a učiteľom za pomoc.Viacej…

  Od tohto školského roka naši prváci majú nový predmet na škole – tzv. projektovú výuku. V rámci tohto predmetu sa môžu spracúvať rozličné témy. Učiteľky I.1 a I.3 triedy, Mária Valentová a Anna Megová, si zvolili tému Ročné obdobia a učiteľka I. 2 triedy Erka Nemogová si vybrala tému Keď narastiem budem. Týmito témami sa budeme zaoberať počas celého školského roka. Žiaci I.3  boli v parku a všímali si zmeny prírody v jeseň. Zbierali listy a šušky. Z jesenných plodov robili rôzne zvieratká. Urobili peknú výstavu svojich prác. Polovicou októbra žiaci I.2 tredy boli u rodine Mikulášovej presádzať šalát. Táto rodina sa zaoberá pestovanímViacej…

Pri príležitosti Dňa osvetových pracovníkov vo štvrtok 8. novembra sme na našej škole privítali pedagógov zo všetkých škôl v našom okrese. Učitelia mali príležitosť priateliť sa pri rôznych aktivitách, najmä športových, ale aj vymeniť si skúsenosti a nadviazať spoluprácu. FotografieViacej…

Tvorba hniezdnych podmienok patrí k najstarším metódam ochrany vtáctva. V minulom školskom roku sa vďaka našim environmentalistom uskutočnila prvá fáza projektu výroby vtáčích búd a v sobotu 3. novembra prebiehala záverečná fáza – umiestňovanie týchto umelých hniezd na rozličných lokáciách v Padine. Žiaci spolu s vedúcimi environmentálneho krúžku a v spolupráci s Ekologickým hnutím Padina umiestňovali búdy po stromoch v areáli školy a pred školou, pred cintorínom a v areáli Loveckého domu.   Ešte raz srdečná vďaka patrí sponzorom, ktorí nám zabezpečili potrebný materiál na výrobu búd: podnikom Unibau, Padina komerc – Gustav a Probeton ako aj nášmu spolupracovníkovi, kameramanovi Vladimírovi Kuchárikovi, ktorý celý priebehViacej…

Poriadok, čistota a kultúra prostredia je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu, svojej dedine. Naším dobrým zvykom je už tradičné jesenné upratovanie. Dnes všetci spoločným úsilím chceme dosiahnuť poriadok a čistotu a preto upratujeme nádvorie školy, park pred školou, kostolnú záhradku, mladší žiaci vysádzajú kvety, starší zametajú opadané lístie a aj učitelia im pri tom pomáhajú. Jesenné upratovanie – fotografie    Viacej…

Najväčšieho atletického podujatia v Európe pod názvom Kros RTS-a sa v piatok 26. októbra zúčastnili aj žiaci našej školy. Tohtoročné jesenné preteky sa uskutočnili za príjemného slnečného počasia v parku pred školou. FotografieViacej…