Category Hlavná stránka

II polrok

Oznamujeme rodičom a žiakom, že II polrok začína v pondelok 17.02.2022.

Doobedu nižšie ročníky.

Poobede vyššie ročníky.

Veľa úspechu v druhom polroku želá Vám riaditeľka a kolektív ZŠ.

Špeciálna trieda

Žiaci špeciálnej triedy so svojími učiteľkami Boženou Holúbekovou a Elzínou Murtezániovou vyrábali novoročné ozdoby a pozývajú všetkých, aby prišli zajtra od 13.h navštíviť ích stánok na Vianočnom bazáre

Jubilej

I u našoj školi obeleženo je 60 godina od dobijanja Nobelove nagrade. Ovom prilikom su vredni osmaci napravili plakate posvećene velikom piscu Ivi Andriću.

Škola žurnalistiky

Vo štvrtok 09.12.2021 na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici prebiehala onlyne škola žurnalistiky v organizácii NRSNM. Tejto školy ša zúčastnili i žiaci našej školy Tália Juricová, Lea Brezinová, Dajana Ľauková, Daniela Šimáková, Akexander Boboš, Tiana Bíleková, Nataly Kotvášová a Sebastian Srdanovic vedení učiteľom Jankom Kolárikom.

Recitačný Workshop

V piatok 19. novembra na Základnej škole Jána Kollára v Selenči bol zorganizovaný recitačný workshop v organizácii Výboru pre informovanie NRSNM. Na tomto podujatí účasť zobrali aj žiaci našej školy pod vedením učiteľa Janka Kolárika.V ovzduší krásného hovoreného slová svoje recitačné vlohy predniesli aj Erik Jurica a Timea Tomanová. O dobrú náladu na podujatí sa postaral Orchestrík ZŠ zo Selenče pod taktovkou prof. Juraja Súdiho.

KOMIKS Slovenske ludove rozpravky

V sredu 24. novembra v priestoroch NRSNM v Novom Sade bolo slavnostne udelovanie odmien žiakom ZŠ, ktori sa zučastnili na subehu KOMIKS Slovenske ludove rozpravky. Tretiu cenu za vytvarnu pracu v kategorii vyššich ročnikov ziskal žiak našej školy MARIAN PAP z V2 triedy. BLAHOŽELAM!

Kovačický mozaik

V piatok 22.10.2021 bolo vyhodnotenie literárnych prác v rámci Kovačickej mozaiky. Obecná knižnica v Kovačici udelila prvé ceny BOBANOVI MITEVSKÉMU, TAMARE KUĽOVEJ, TIMEI TOMANOVEJ A NADI VĹČKOVEJ v katerórii nižších ročníkov a HANE STREHOVSKEJ A MARKOVI KRATICOVI v kategórii vyšších ročníkov.Práce na súbeh boli zaslané v slovenskom a v srbskom jazyku. Zaslali ích učiteľky Zuzana Valentová, Mária Valentová, Zuzana Kotvášová a Ľudmila Tomanová.Odmenení boli i všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili súbehu.BLAHOŽELÁME

This function has been disabled for .