Category Hlavná stránka

Miroslav Gašpar

Do našej školy zavítal priamo z Nového Sadu rozhlasový moderátor Miroslav Gašpar. S našimi tretiakmi a štvrtákmi nahrával rozhlasové vysielanie o jari a Veľkej noci. Vysielanie bude 9. apríla o 9.30 h na Rádio Nový Sad.

Obvodové závodenie v šachu

V nedeľu, 19.marca sa v Pločicach uskutočnilo obvodové závodenie v šachu. Náš ôsmak Zlatko Dubovský obsadil 3.miesto. Zúčastnili sa žiaci našej školy, prvák Daniel Markov, druhák Maksimilián Svák, tretiaci Michajlo Tomin a Darko Kratica, štvrták Boban Mitevski, piatáčky Tatjana Sváková, Anna Tomečeková a Arijana Juricová, piaták Jovan Bajkić, šiesták Dejan Nosál, siedmáci Pavel Kukučka a Nikola Markov. Ôsmačka Darinka Slivková a ôsmak Darko Slivka. Gratulujeme žiakovi a učiteľovi Rastislavovi Ušjakovi, a ďakujeme na spolupráci Marekovi Nemčekovi, predstaviteľovi šahovského klubu v Padine.

Obecná súťaž z biológie

V nedeľu 19. marca naša škola bola hostiteľkou obecnej súťaže z biológie, na ktorej sa zúčastnili 42 žiaci z kovačickej obce.Dosiahli nasledovné výsledky:piataci 1. miesto Iskra Hajková, 2. miesto Duňa Vojnová a 3. miesto Amely Nemčeková,šiestaci 1. miesto Dorotea Randelovićová, 2. miesto Andria Šajn a Lena Tolmačevá a 3. miesto Bisera Bugarská,siedmaci 1. miesto Oliver Poľak, 2. miesto Mark Siladi a 3. miesto Aleksandra Veňarská,ôsmaci 1. miesto Alexandra Babincová, 2. miesto Timea Stanová a 3. miesto Sebastian Srdanović. Na súťaži účinkovali aj nasledovní naši žiaci: piatačky Timea Tomanová a Andela Čobaninová, šiestačky Tea Kutáleková a Aneta Holíková, siedmaci Nina Petrovičová, Katarína Ušaková a Beňamin Galas a ôsmak Alen Širka.Gratulujeme žiakom a učiteľovi Želimírovi Babincovi, ktorý ich na súťaž priprával.

Úsmev na tvári hovorí všetko

Žiaci našej školy veľmi pekne reprezentovali, ako seba tak i našu školu na obvodovej súťaži z chémie v strednej poľnohospodárskej škole vo Vršci. V kategórii siedmeho ročníka veľmi úspešná bola žiačka Iveta Bokorová, ktorá obsadila 1. miesto. Úsmev na tvári sa tiež našiel i u žiačky Kataríne Ušákovej z obsadeným 2. miestom, ako i Matia Bokora, ktorý získal 3. miesto.Žiak Daniel Krasko, žiaril v kategórii svojich rovesníkov ôsmeho ročníka a poskytol sa na 2. mieste. Všetci štyria žiaci sa z peknými dojmamy a novými skúsenostiami vo večerných hodinách vrátili domov. Znovu gratulujeme na úspechu ako i žiakom tak i učiteľovi chémie, Jánovi Sabovi, ktorý ich pripravoval.

Matematický klokan – Kengur bez granica

Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete, ktorá je nám známa ako ,,Kengur bez granica“. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. 54 naši žiaci dnes 16. marca od 10 hod. vypracovávali úlohy z matematiky spolu so svojimi vrstovníkmi z celého sveta.Základným cieľom Matematického klokanu je popularizovať matematiku a zvýšiť u detí záujem tak o matematiku, ako aj o iné prírodné vedy. Cieľom je aj rozvíjanie logického myslenia, porozumenia úloh a uplatnenia získaných vedomostí z matematiky. Pritom je to súťaž, ktorá nie je určená iba pre najlepších, najtelentovanejších matematikov, ale jej cieľom je priblížiť túto vedu čím väčšiemu počtu žiakov, ukázať im, že matematika môže byť aj zaujímavá a presvedčiť ich o tom, že pri riešení rôznych netradičných úloh, ktoré si vyžadujú predovšetkým logické uvažovanie, môže každý zažiť radosť z úspechu.

Obecna sutaž z techniky

Na obecnej súťaži z predmetu technika a technológia, ktorá sa v piatok 10. marca uskutočnila v Idvore, sa zúčastnili siedmi žiaci z našej školy. Z piatakov Ivan Holúbek a Ivana Hlavčová. Šiestak Michajlo Brezina obsadil 2. miesto a siedmak Pavel Očkaj taktiež 2. miesto. Ôsmaci boli tiež veľmi úspešní a obsadili: 1. miesto Alen Širka, Zlatko Dubovský 2. miesto a Ján Kotváš 3. miesto. Priprávali ich učitelia techniky a technológie Ľudmila Dubovská, Rastislav Ušiak a Jano Sabo. Gratulujeme učiteľom a žiakom.

This function has been disabled for .