Hlavná stránka

Dňa 18. mája sa uskutočnila súťaž v šachu a skladaní Rubikovej kocky v Báčskom Petrovci. Žiak II. 2 triedy Dejan Nosáľ si získal krásne výsledky. V šachu, kategórii druhých tried, Dejan si obsadil 1. miesto.V kategórii od prvého do štvrtého ročníka, 3. miesto.V skladaní Rubikovej kocky, v kategórii od prvého do ôsmého ročníka, Dejan si získal 3. miesto. Gratulujeme!Viacej…

Rozlúčka s ôsmakmi Dnes, 31.mája sa ôsmaci so slzami v očiach rozlúčili aj so svojimi učiteľmi. Usporiadali krátky program, na ktorom sa im poďakovali za všetky vedomosti, ktoré im učitelia bezpodmienečne odovzdávali, za ich trpezlivosť, zhovievavosť a ochotu kedykoľvek vyjsť v ústrety a pomôcť. V mene celého kolektívu im riaditeľka zaželala veľa úspechu na záverečných skúškach a pri zápise do stredných škôl a tiež im popriala, aby sa v živote nikdy nevzdávali, borili sa vpred a dosiahli všetko to, po čom túžia.Viacej…

Republiková súťaž zo slovenčiny V nedeľu 26. mája sa uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Naši siedmaci získali krásne výsledky. Andrej Trnovský získal 2. miesto a Michael Kotváš 3. miesto. Pripravovali ich učiteľky slovenčiny Zuzana Kotvášová a Jaroslava Staňová. Gratulujeme!Viacej…

V piatok 24. mája naša škola oslávila Deň školy. Po úvodnom príhovore riaditeľky Márie Galasovej nasledoval už tradične kultúrno-umelecký program. Hovoria, že tanec, hudba a spev sú druhmi umenia, ktorými človek prejavuje sám seba. Tak to i bolo, všetko žiarilo pestrými farbami a dobrou náladou, ďakujúc našim šikovným žiakom a učiteľom. Tento deň sme využili aj na stretnutie s bývalými kolegami a pracovníkmi. Odovzdaté boli príležitostné darčeky učiteľom a pracovníkom, ktorí svojím úsilím prispeli k úspešným školským, mimoškolským aktivitám, výnimočným úspechom žiakov na rôznych súťaženiach a pod. Tohoročnými jubilantmi sa stali náš právnik Martin Babka, krorý pracuje v škole 35 rokov, pracovníčka Anna Kopčoková, ktoráViacej…

V nedeľu 19. mája v Bačkej Topole prebiehala pokrajinová súťaž orchestrov. Náš orchester získal 2. miesto a striebornú plaketu ako i postup do republikovej súťaže.Viacej…

Maturanti základných škôl z celej obce tancovali quadrille – štvorylku a tiež srbské kolo. Boli tu i naši ôsmaci. Do kola sa chytalo 300 mladých maturantov a veľkých maturantov, ktorí na záver pustili do vzduchu balóny so svojimi želaniami. Bol to emotívny koniec jedného školenia a začiatok nejakého nového životného úseku. Po tanci si ôsmaci obzreli kovačické gymnázium, kde im premietli kratší film o škole a predviedli viaceré ukážkové cvičenia.Viacej…

V prvý májový víkend, Detský folklórny súbor Holubička, pobudol na Slovensku v Trenčianskej Turnej. Bola to spätná návšteva, keďže minuloročné padinské oslavy spestril Detský folklórny súbor Štvorlístok . Počas pobytu na Slovensku, Holubičkári vystupovali v piatok na programe venovanom žiakom materskej školy, základnej školy ako i ich učiteľom. Hostia mali predniesť dvadsať minútový program. Okrem Holubičky na 20. ročníku Detského folklóreho festivalu učinkoval i súbor Leváranek zo Záhoria. Domáci súbor Štvorlístok tento rok má dve veľké oslavy, 35 rokov pôsobenia Detského folklórneho súbou Švorlístok a 20. ročník, už spomenutého festivalu. V piatok po ukončení programu, všetci učinkujúci sa zoskupili a učili sme sa tance, ktoréViacej…

Dňa 12. mája sa uskutočnila republiková súťaž zo srbského jazyka v Novom Sade v základnej škole Sonja Marinković. Zúčastnili sa žiačky siedmeho a ôsmeho ročníka. Dievčatá chystali profesorky Katarína Kotvášová a Ľudmila Dubovská. Dosiahli skvelé výsledky. siedmy ročník Diana Petrášová – 1. miesto Nataša Pavelová – 2. miesto Andrea Pokorácka – 3. miesto Ivana Haníková ôsmy ročník Tijana Bešková – 2. miesto Zuzana Hlavčová – 3. miesto Valentína Valentová Marína Mikulašová Viktória Viková Gratulujeme !Viacej…

Ďalší krásny úspech nášho žiaka Ivana Bokora. Náš Ivan znovu dosiahol úspech a tentokrát to bola republiková súťaž z dejepisu v Niši. Hlavne, zo 197 ôsmakov z celého Srbska, Ivan získal 2. miesto. Fantastický úspech! Našho žiaka pripravoval na súťaž prof. Miroslav Jurica. Gratulujeme obom!Viacej…

Svetový deň Zeme Dňa 22. apríla si celosvetovo pripomíname sviatok našej modrej planéty Deň Zeme. Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov. Zároveň každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie ekostopy na životnom prostredí a zdraví našej planéty. Záleží len na nás, koľko si z nej „odhryzieme“ pre seba a koľko necháme budúcim generáciam, lebo máme iba jednu planétu. Keďže na planéte nás v súčasnosti žije približne 6,5 miliárd, prírodné zdroje spotrebúvame rýchlejšie ako sa dokážu obnoviť. Siahame na dno zásob a preto je tu Deň Zeme, abyViacej…