Hlavná stránka

Dňa 6.apríla sa uskutočnila oblastná súťaž zo slovenského jazyka v Aradáči.Zúčastnili sa žiaci vyšších ročníkov a dosiahli krásne výsledky.Žiaci siedmého a ôsmého ročníka postupujú dalej na republikovú súťaž. siedmy ročník Dijana Pertášová – 1. miesto Ivana Haníková – 2. miesto Nataša Pavelová 3 . miesto ôsmy ročník Ivan Bokor a Tijana Bešková – 1. miesto Ksénia Srdanovićová – 2. miesto Gratulujeme!Viacej…

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko Je len jeden zo súbehov do ktorých sa zapájajú naší žiaci.Cieľom tohto súbehu je rozvíjať systematický a hlbší záujem žiakov o slovenčinu,výrazovú bohatnosť, o významné udalosti zo života Slovákov, o kultúrne tradície,vyjadrenie myšlienok v podobe prozaických žanrov a básní.Na tomto súbehu učinkovali žiaci nižších a vyšších ročníkoch.Žiaci III. 2 triedy a IV. 3 triedy s pani učiteľkami Jarmilou Kotvášovou-Husárikovou a Máriou Kotvášovou.Žiaci vyšších ročníkov spolu s pani učiteľkami: Jaroslavou Staňovou, Zuzanou Kotvášovou a Janou Štaubovou. Tento rok odmenu si získal Benjamin Galas žiak III. 2 triedy pre literárnu prácu na danú tému.Odmenená je tiež pani učiteľka JarmilaViacej…

Dňa 30. marca sa uskutočnila regionálna súťaž z chémie v základnej škole Isidora Sekulić v Pančeve.Zúčastnili sa traja žiaci siedmého ročníka: Diana Pertášová, Michael Kotváš a Andrej Trnovský.Ukázali mimoriadne vedomosti,výnimočne spracúvali testy a všetci traja obsadili druhé miesto. Gratulujeme!Viacej…

Dňa 30. marca sa uskutočnila okresná súťaž zo srbského jazyka v základnej škole Olga Petrov Radišić vo Vršci. Zúčastnili sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka a priniesli nám krásne výsledky. siedmy ročník Petrášová Diana – 1. miesto Haníková Ivana – 2. miesto Pokorácka Andrea – 2. miesto Širková Timea Pavelová Nataša Petrášová Andrea ôsmy ročník Hlavčová Zuzana – 2. miesto Bešková Tijana – 2. miesto Viková Viktoria – 3. miesto Mikulášová Marína – 3. miesto Petrovičová Nataša Valentová Valentína Gratulujeme!Viacej…

Dňa 22. marca sa uskutočnila obvodová súťaž recitátorov v Kovine. Našu školu krásnym prednesom poézie predstavili Nataly Kotvášová IV. 2, Erik Jurica V.1 a Miroslav Macek VI.1. Na pokrajinovú súťaž ďalej postúpili Nataly Kotvášová a Erik Jurica. Gratulujeme!Viacej…

Dňa 24. februára sa v základnej škole Lukrecija Ankucić v Samoši uskutočnila obecná súťaž z nemeckého jazyka. Zúčastnili sa žiaci ôsmeho ročníka a dosiahli výnimočné výsledky. Bokor Ivan – 1. miesto Bešková Tijana – 2. miesto Hlavčová Zuzana – 3. miesto Sladečeková Svetlana Ranđelović Dejan Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili ukázali mimoriadne vedomosti. Ivan Bokor postúpil ďalej do okresej súťaže, ktorá sa uskutočnila 24. marca v Pančeve. Gratulujeme! 685 Људи до којих сте допрли 188 Интеракције 42Miroslav Bokor, Alexander Zemen и још 40 1 дељење Základná škola maršala Tita Свиђа ми се КоментарПодели Коментари Унесите коментар…   Základná škola maršala Tita Објавио/ла: Lidija Petrovič FuntikViacej…

Súťaž z basketbalu základných škôl pre dievčatá Dňa 15. marca v Debeľači sa uskutočnila súťaž z basketbalu, kde učinkovali tri školy. Naše dievčatá obsadili 1. miesto, 2. miesto Debeľača a 3. miesto Kovačica. Bravo, dievčatá! 406 Људи до којих сте допрли 31 ИнтеракцијеViacej…

Volejbalové zápasy zakladných škôl v našej obci Naši žiaci dosiahli skvelé výsledky. Dňa 27. februára sa v Kovačici uskutočnila súťaž z volejbalu pre chlapcov. Zúčastnili sa štyri školy, prvé miesto obsadila Kovačica, druhé Crepaja a tretie Padina. Dňa 1. marca sa uskutočnila súťaž z volejbalu pre dievčatá v Debeľalči, kde sa zúčastnili päť škôl. Prvé miesto obsadila Kovačica, druhé Padina, tretie Debeľača, štvrté Crepaja a Samoš. 350 Људи до којих сте допрли 17 ИнтеракцијеViacej…

Dňa 23. februára sa uskutočnila obecná súťaž z anglického jazyka. Zúčastnili sa žiaci ôsmeho ročníka. Bokor Ivan – 1. miesto Bešková Tijana – 2. miesto Holík Žeľko – 2. miesto Vaňová Jana – 5. miesto Hlavatý Žan – 7. miesto Gratulujeme!Viacej…

Dňa 21. marca sa na našej škole uskutočnila súťaž KENGUR, čiže matematický klokan. Zúčastnili sa žiaci nižších a vyšších ročníkov. Prajeme žiakom vynikajúce výsledky.Viacej…