Category Hlavná stránka

Vítajte v senzomotorickej miestnosti!

Včera 11. apríla sme slávnostne otvorili senzomotorickú miestnosť, na zriaďovaní ktorej dlhé mesiace pilne pracovali naše učiteľky Elzina Murtezaniová a Božena Holubeková. S pomocou viacerých kolegov ako aj dobročinných občanov je táto miestnosť odvčera prístupná našim žiakom – v prvom rade deťom s rozličnými poruchami a deťom, ktoré potrebujú pomoc v psychofyzickom vývoji, ale aj našim najmladším žiakom – prvákom a druhákom.Pri tejto príležitosti sa chceme verejne poďakovať všetkým ľuďom, našim kolegom, ale aj spoluobčanom, ktorí priložili ruku k realizácii tohto projektu a dotovali buď pomôcky, ktoré sme pre senzomotorickú miestnosť potrebovali, buď finančne podporili projekt. Srdečne ďakujeme:

– ekologickému krúžku v čele s učiteľkou Annou Tomekovou za gumenný bazén;

– škole a riadteľke Márii Galasovej za gumenné žinenky, loptičky do bazéna, laserový projektor a disko guľu;

– špeciálnej triede za hajšovku a samolepiacu tabuľu;

– spoluobčanke Kvietke Hediovej za trampolínu;

– spoluobčanke Aleksandre Králikovej za finančnú podporu;

– spoluobčanke Zuzane Kováčovej za lopty, puzzle, kocky, hračky;

– učiteľke Jarmile Bokorovej za fitness lopty;

– učiteľke Kataríne Kotvášovej za hula hoop kruh;

– učiteľke Marijane Vlčekovej za farbičky, omaľovánky, knihy, hračky;

– učiteľke Anne Halajovej za farbičky;

– učiteľke Ľudmile Tomanovej za farbičky, omaľovánky, hračky, tabuľu;

– učiteľke Božene Holubekovej za nálepky na okná a dvere;

– učiteľke Elzine Murtezaniovej za plastové hojdačky;

– učiteľkám Božene Holubekovej a Elzine Murtezaniovej za interaktívnu tabuľu.

Tiež ďakujeme:

– nášmu majstrovi Jánovi Brachnovi za pomoc pri zriaďovaní miestnosti, za trpezlivosť a vytrvalosť;

– servírkam Zuzane Petrášovej a Anne Kopčokovej za pozornosť a varenie kávičky;

– učiteľovi Robertovi Vasićovi za rady a strávený čas.

– všetkým, ktorí nás podporovali a dni vdychovali vône lepidla a farby.

Zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2022/23

Milí rodičia, oznamujeme vám, že sa zápis a testovanie detí do prvej triedy na školský rok 2022/2023 bude uskutočňovať v termíne od 1. apríla do 31. mája 2022.

Termíny na testovanie sú určené pre každého žiaka osobitne a sú dané v prílohe.

Potrebné je (kvôli elektronickému zápisu), aby rodičia a dieťa v určený dátum priniesli so sebou občiansky preukaz rodiča (ličnu kartu) a rodné číslo dieťaťa (JMBG ) – rodný list.

Do prvého ročníka sa zapisujú deti narodené v roku 2015, ako i deti narodené do 29. 2. 2016. Predčasne do školy môžu nastúpiť aj deti narodené od 1. marca do 1. septembra 2016, ak rodič/zákonný zástupca o to požiada. Testovanie týchto žiakov sa bude konať v júni a kandidáti budú o tom vopred oboznámení.

Všetky ďalšie informácie o zápise sa nachádzajú na webovej a facebookovej stránke našej školy, ako aj na oznamovacej tabuli v miestnostiach školy.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

e-zápis do prvej triedy 1. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 2. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 3. a 4. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 5. týždeň 2022

Bezpečnosť na internete

Dnes na našej škole prebiehala významná prednáška o bezpečnosti na internete, ktorú uskutočnili prednášatelia zo Strediska pre bezpečnosť detí na internete – Ministerstvo obchodu, cestovného ruchu a telekomunikácií. Na prednáške sa zúčastnili žiaci štvrtého a žiaci vyšších ročníkov a získali užitočné informácie o tom, prečo musia s veľkou obozretnosťou zverejňovať svoje fotografie, názory, miesto aktuálneho pobytu a iné osobné údaje na rôznych sociálnych sieťach. V predvečerných hodinách bola prednáška organizovaná aj pre rodičov, ktorí mali o ňu záujem. Všetci si pritom mohli vypočuť konkrétne príklady, čiže problémy detí a ich rodičov, keď ide o zneužitie na internete, s ktorými sa naši prednášatelia v doterajšej praxi stretli.

Podávanie žiadosti o bezplatné učebnice

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že prebieha podávanie žiadosti o bezplatné učebnice pre žiakov základných škôl, ktoré zabezpečuje Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja.Právo na bezplatné učebnice majú:- žiaci pochádzajúci zo sociálne/materiálne ohrozených rodín (potrebné potvrdenie o používaní sociálnych dávok – sociálnej pomoci);- žiaci, ktorí výučbu sledujú podľa individuálneho vzdelávacieho programu – IOP (žiakov prihlasujú ich triedni učitelia);- žiaci základných škôl, ktorí sú tretím alebo ďalším narodeným dieťaťom v systéme vzdelávania a výchovy. (Potrebné je potvrdenie z príslušnej strednej školy, respektíve fakulty, ktorú súrodenec nevštevuje, že je riadnym žiakom tej školy/fakulty. Pre súrodencov, ktorí sú žiakmi našej školy toto potvrdenie vybavuje škola).Prihlásiť sa treba u administratívneho pracovníka našej školy najneskoršie do 25. marca 2022.

SENZOMOTORICKÁ MIESTNOSŤ VÝZVA K SPOLUOBČANOM

S nástupom druhého polroku sa na našej škole začala realizácia projektuzriaďovania senzomotorickej miestnosti. Tzv. malá telocvičná sála v našej škole saadaptuje na senzomotorickú miestnosť – ide o miestnosť, ktorá rôznymi podnetmistimuluje jednotlivé zmysly, s cieľom rozvíjania senzomotorických zručností detí,ktoré sú veľmi významné pre ich celkový vývoj. Jedna časť miestnosti budesenzorická a v druhej časti bude polygón pre hru. Táto miestnosť bude v prvomrade určená pre deti s rozličnými poruchami a deti, ktoré potrebujú pomoc vpsychofyzickom vývoji, ale aj pre našich najmladších žiakov – prvákov adruhákov. Na zriaďovaní tejto miestnosti pracujú učiteľky : Božena Holubeková aElzina Murtezaniová.Pre uskutočnenie tohto projektu potrebujeme však pomoc, a preto vyzývamevšetkých rodičov, priateľov a ľudí dobrej vôle, aby prispeli buď finančnoudotáciou alebo rôznymi pomôckami, ktoré možno už doma nepoužívajú a pre detibudú v tomto kútiku veľkým prínosom.Pre zriaďovanie miestnosti potrebujeme ďalšie pomôcky: loptu pre fitness, menšiutrampolínu, hojdačky, hojdacie siete, lazy bag, penové puzzle, senzorické lopty,plastový domček na dvor, detské tunely, farebné loptičky do bazéna, tzv.ježloptičky, loptičky pre ploché chodidlá… Pre senzorickú časť miestnosti: svetelnýplameň, disco guľu, projektor hviezdne nebo, svetelné lampy a iné.Ak niečo z uvedených hračiek doma máte, viac to nepotrebujete a chceli by stenám darovať, môžete priniesť do školy. Vopred ďakujeme.Pre lepšie pochopenie, aké pomôcky pre senzomotorickú miestnosť potrebujeme,uvádzame fotografie.

Srećan Savindan!

Učenici naše škole su opet pokazali da svojim trudom, radom i kreativnošću mogu doprineti tome da Dan Svetog Save i ove godine bude obeležen na najlepši mogući način. Sledi slika prelepih radova učenika sa posebnim potrebama koji su Svetog Savu prikazali pomoću novina. Srećan Savindan!

II polrok

Oznamujeme rodičom a žiakom, že II polrok začína v pondelok 17.02.2022.

Doobedu nižšie ročníky.

Poobede vyššie ročníky.

Veľa úspechu v druhom polroku želá Vám riaditeľka a kolektív ZŠ.

Špeciálna trieda

Žiaci špeciálnej triedy so svojími učiteľkami Boženou Holúbekovou a Elzínou Murtezániovou vyrábali novoročné ozdoby a pozývajú všetkých, aby prišli zajtra od 13.h navštíviť ích stánok na Vianočnom bazáre

Jubilej

I u našoj školi obeleženo je 60 godina od dobijanja Nobelove nagrade. Ovom prilikom su vredni osmaci napravili plakate posvećene velikom piscu Ivi Andriću.

Škola žurnalistiky

Vo štvrtok 09.12.2021 na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici prebiehala onlyne škola žurnalistiky v organizácii NRSNM. Tejto školy ša zúčastnili i žiaci našej školy Tália Juricová, Lea Brezinová, Dajana Ľauková, Daniela Šimáková, Akexander Boboš, Tiana Bíleková, Nataly Kotvášová a Sebastian Srdanovic vedení učiteľom Jankom Kolárikom.

This function has been disabled for .