Oslávili sme Deň školy – 25. máj

Po dvoch rokoch prestávke tento raz sme sa zase mohli tešiť na oslavu Dňa našej školy.

Oslávili sme ho v dobre známy dátum:  25. mája – v niekdajší Deň mladosti –   už tradičným kultúrno-umeleckým programom, na ktorom žiaci spolu so svojimi učiteľmi  prezentujú svoju prácu – to, čo počas bežného školského roku robili. Početnému publiku sa predstavili speváci, recitátori, tanečníci, orchester a boli prečítané i slová uznania pre tých žiakov a učiteľov, ktorí na rôznych súťažiach predstvovali našu školu v tom najlepšom svetle. Priliehavým darčekom sme si uctili aj učiteľov, ktorí oslavujú jubileá: 10, 20, 30 alebo 35 rokov práce.

Patrí sa pripomenúť si, že naša škola svoj deň oslavuje práve 25. mája, lebo je to deň narodenia bývalého doživotného prezidenta SFRJ, čie meno naša škola nesie: Josipa Broza Tita. Nazvaný Dňom mladosti sa tento sviatok v Juhoslávii oslavoval od roku 1945 po rok 1988. Hlavným symbolom tohto sviatku bola Štafeta mladosti, ktorá mesiac a pol bola nesená cez celé územie vtedajšej Juhoslávie a 25. mája na podujatí organizovanom na štadióne JNA bola osobne odovzdávaná Titovi .

My tento deň ako deň našej školy oslavujeme dodnes. A sme na to hrdí. Prajeme si, aby ho aj v budúcnosti oslavovali deti, vnúčatá, pravnúčatá našich terajšich žiakov…

Maturitný tanec 2022

Aj táto generácia ôsmakov sa včera 20. mája pripojila k už tradičnému európskemu podujatiu a presne o 12 h na kovačickej promenáde spolu s maturantmi z celej Európy všetci tancovali rovnakú choreografiu.Po ukončení podujatia žiaci navštívili aj kovačické gymnázium, kde sa uskutočnil Deň otvorených dverí, na ktorom usporiadali prezentáciu školy, prehliadku školy, ako i rôzne ukážky netradičných vyučovacích hodín.

Poľnohospodársky majetok rodiny Mikulášovej

Žiaci VI.2 triedy v rámci hodiny techniky a technológie 14. mája spolu s učiteľom Jánom Sabom navštívili poľnohospodársky majetok rodiny Mikulášovej. Cieľom návštevy bolo, aby sa žiaci lepšie zoznámili so strojmi a zariadeniami, ktoré sa využívajú v intenzívnej poľnohospodárskej výrobe a o ktorých sa žiaci teoreticky učia na hodinách. Rodine Mikulášovej srdečne ďakujeme za uhostenie.

KROS RTS-a

Aj žiaci našej školy boli súčasťou najväčšieho atletického podujatia v Európe pod názvom Kros RTS-a Cez Srbsko. Je to najmasovejšie podujatie svojho druhu, na ktorom sa zúčastňujú základoškoláci v Srbsku, ktorí naraz v ten istý deň utekajú.Toto podujatie má už 32-ročnú tradíciu a prvý beh sa uskutočnil v roku 1991 na hipodróme v Sriemskej Mitrovici a postupne sa rozširoval na všetky mestá v Srbsku.

Veľkonočné sviatky

Milí žiaci, prajeme vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov a krásne jarné prázdniny. Do školských lavíc sa opäť vraciame v utorok 26. apríla – nižšie triedy ráno o 7.30a vyššie triedy poobede o 13.00 hod.

Vítajte v senzomotorickej miestnosti!

Včera 11. apríla sme slávnostne otvorili senzomotorickú miestnosť, na zriaďovaní ktorej dlhé mesiace pilne pracovali naše učiteľky Elzina Murtezaniová a Božena Holubeková. S pomocou viacerých kolegov ako aj dobročinných občanov je táto miestnosť odvčera prístupná našim žiakom – v prvom rade deťom s rozličnými poruchami a deťom, ktoré potrebujú pomoc v psychofyzickom vývoji, ale aj našim najmladším žiakom – prvákom a druhákom.Pri tejto príležitosti sa chceme verejne poďakovať všetkým ľuďom, našim kolegom, ale aj spoluobčanom, ktorí priložili ruku k realizácii tohto projektu a dotovali buď pomôcky, ktoré sme pre senzomotorickú miestnosť potrebovali, buď finančne podporili projekt. Srdečne ďakujeme:

– ekologickému krúžku v čele s učiteľkou Annou Tomekovou za gumenný bazén;

– škole a riadteľke Márii Galasovej za gumenné žinenky, loptičky do bazéna, laserový projektor a disko guľu;

– špeciálnej triede za hajšovku a samolepiacu tabuľu;

– spoluobčanke Kvietke Hediovej za trampolínu;

– spoluobčanke Aleksandre Králikovej za finančnú podporu;

– spoluobčanke Zuzane Kováčovej za lopty, puzzle, kocky, hračky;

– učiteľke Jarmile Bokorovej za fitness lopty;

– učiteľke Kataríne Kotvášovej za hula hoop kruh;

– učiteľke Marijane Vlčekovej za farbičky, omaľovánky, knihy, hračky;

– učiteľke Anne Halajovej za farbičky;

– učiteľke Ľudmile Tomanovej za farbičky, omaľovánky, hračky, tabuľu;

– učiteľke Božene Holubekovej za nálepky na okná a dvere;

– učiteľke Elzine Murtezaniovej za plastové hojdačky;

– učiteľkám Božene Holubekovej a Elzine Murtezaniovej za interaktívnu tabuľu.

Tiež ďakujeme:

– nášmu majstrovi Jánovi Brachnovi za pomoc pri zriaďovaní miestnosti, za trpezlivosť a vytrvalosť;

– servírkam Zuzane Petrášovej a Anne Kopčokovej za pozornosť a varenie kávičky;

– učiteľovi Robertovi Vasićovi za rady a strávený čas.

– všetkým, ktorí nás podporovali a dni vdychovali vône lepidla a farby.

Tábornícky oddiel ” KOVAČICA ” Prijíma nových členov!

Tábornícky oddiel ” KOVAČICA ” Prijíma nových členov! Všetkým záujemcom, ktorí majú radi taborovanie, cestovanie, zábavu, chcú získavať nové priateľstvá, vedomosti a kamarátiť sa s prírodou oznamujeme, že zápis nových členov bude prebiehať vo štvrtok 7. apríla 2022 so začiatkom o 18:00h v sále Miestneho spoločenstva Padina . Stretnutia bude viesť Toman Jaroslav – Mudžo Začleniť sa možu deti od 1. do 8. ročníka základnej školy. S deťmi na prvé stretnutie je potrebné aby prišli aj rodičia kvôli podpisu súhlasu pre maloleté deti.

Zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2022/23

Milí rodičia, oznamujeme vám, že sa zápis a testovanie detí do prvej triedy na školský rok 2022/2023 bude uskutočňovať v termíne od 1. apríla do 31. mája 2022.

Termíny na testovanie sú určené pre každého žiaka osobitne a sú dané v prílohe.

Potrebné je (kvôli elektronickému zápisu), aby rodičia a dieťa v určený dátum priniesli so sebou občiansky preukaz rodiča (ličnu kartu) a rodné číslo dieťaťa (JMBG ) – rodný list.

Do prvého ročníka sa zapisujú deti narodené v roku 2015, ako i deti narodené do 29. 2. 2016. Predčasne do školy môžu nastúpiť aj deti narodené od 1. marca do 1. septembra 2016, ak rodič/zákonný zástupca o to požiada. Testovanie týchto žiakov sa bude konať v júni a kandidáti budú o tom vopred oboznámení.

Všetky ďalšie informácie o zápise sa nachádzajú na webovej a facebookovej stránke našej školy, ako aj na oznamovacej tabuli v miestnostiach školy.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

e-zápis do prvej triedy 1. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 2. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 3. a 4. týždeň 2022

e-zápis do prvej triedy 5. týždeň 2022

ZASAĎ STROM

Naši prváci sa zúčastnili veľkej akcie pod názvom Zasaď strom, ktorá sa dnes 24. februára konala na území celého Srbska. Pred školou zasadili biele bory a zároveň ich učiteľky Mária Kotvášová a Mária Nosáľová učili o spôsobe sadenia stromov, o samej rastline, ako aj o význame zalesňovania a zachovávania zdravého životného prostredia.

KOMEMORÁCIA

Dňa 9. februára 2022 vo veku 56 rokov nás navždy opustil Janko Kolárik, dlhoročný učiteľ na našej škole, čelný predstaviteľ kultúrneho života Padinčanov, predseda Miestneho výboru Matice slovenskej v Padine, predseda Rady Miestneho spoločenstva v Padine, predseda Výboru pre školstvo NRSNM, organizátor kultúrneho a spoločenského života Padinčanov, náš kolega, priateľ… V piatok 11. februára o 12. 30 h sa na našej škole (v kinosále) uskutoční spomienka na jeho život a pôsobenie. Komemoráciu organizujú: Miestny výbor Matice slovenskej v Padine, Miestne spoločenstvo v Padine a naša škola.

This function has been disabled for .