All posts by Lydia Funtiková

Úspešný začiatok našich športovcov

Tohtoročné súťaže zo športu otvorili naši atléti už v septembri. Nasledovali súťaže v plávaní, stolnom tenise, vo futbale. Nesklamali nás a priniesli pekné výsledky. Máme nádej, že pohár najlepšej školy kovačického okresu v športe znovu bude krášliť miestnosti našej školy. Gratulujeme žiakom, ktorí boli úspešní, iným prajeme viac šťastia a zdaru v ďalších súťaženiach. Výsledky sú nasledovné:

Okresná suťaž z atletiky – 24. september 2018

 60 m beh                                                            100 m beh

Marta Šimáková VI-2, 2. miesto                         Luka Lacko VIII-2,  1. miesto

Marek Hromčík  V-1,  3. miesto                          Svetlana Sládečeková VIII-2, 3. miesto

300 m beh                                                            600 m beh

Alek Boboš V-1, 2. miesto                                        Žeľko Kvočik VI-3, 1. miesto

Dajana Holíková VI-3, 2. miesto

Andrea Pokorácka VII-3, 3. miesto

Vrh guľou                                                              800 m beh 

Annamária Tomášiková VIII-3, 1. miesto            Žan Hlavatý VIII-2, 3. miesto

Michael Bačúr VIII-2, 2. miesto

Martin Kotváš VI-2, 3. miesto

Skok do výšky                                                     Skok do diaľky

Xénia Galátová VI-2, 1. miesto                           Robert Delić VI-2, 1. miesto

Ján Pavela VI-2, 1. miesto                                     Alexandra Cinkotská VI-3, 1. miesto 

Robert Papuga VII-1, 2. miesto                            Ján Trnovský VIII-2, 1. miesto

Zuzana Hlavčová VIII-1, 1. miesto

Štafeta 4 x 100 m

Dievčence 1. miesto:   Silvia Munćanová VII-2, Tiana Kucháriková VIII-1, Nataša Petrovičová VIII-1 a                                                 Svetlana Sladečeková VIII-2

Chlapci 1. miesto:        Ján Šimák VII-1, Luka Lacko VIII-2, Ján Trnovský VIII-2 a Alexander Mikuláš VIII-3

Dievčenský tím siedmačky a ôsmačky úhrnne obsadili  druhé miesto clapčenský tím prvé miesto.

Do oblastnej súťaže postúpili všetci žiaci, ktorí mali obsadené prvé miesto.

Okresná suťaž z plávania – 27. september 2018 Kovačica

Na okresnej súťaži v plávaní zúčastnili sa:

Alek Boboš – kraul, Jaroslav Štaub – kraul, Maja Nikolićová – kraul, Kornelia Kuľová – znak (leđno), Ivan Cicka – kraul, Mateja Povolný – kraul, Ivona Širková – prsia 1. miesto, Pavel Trnovský – kraul 1. miesto, Lea Brezinová – znak (leđno) 1. miesto, Ján Valenta – prsia 1. miesto, Martin Kotváš – kraul 2. miesto, Boris Imro – prsia 2. miesto, Marko Valenta – kraul 1. miesto, Ján Trnovský – kraul 2. miesto, Michael Bačúr – kraul 3. miesto, Ivan Bokor – prsia 1. miesto, Nataša Petrovičová – znak 1. miesto, Dina Grnčová – kraul 1. miesto, Svetlana Sládečeková – prsia 1. miesto.

Žiaci, ktorí obsadili prvé tri miesta, postúpili do oblastnej súťaže.

Oblastná súťaž z atletiky  – 4. október Pančevo

100 m beh

Luka Lacko  3. miesto

Štafeta 4 x 100 m,  chlapci 3. miesto:

Ján Šimák, Luka Lacko, Ján Trnovský, Alexander Mikuláš

Skok do výšky

Xénia Galátová 1. miesto, Zuzana Hlavčová 3. miesto, Ján Pavela, 3. miesto                    

Skok do diaľky

Robert Delić, 2. miesto, Alexandra Cinkotská, 2. miesto

Vrh guľou

Annamária Tomášiková, 4. miesto

Do republikovej súťaže postúpila Xénia Galátová. Xénii gratulujeme a prajeme veľa zdaru.

Oblastná súťaž v plávaní – 5. október Pančevo

Na oblastnej súťaži v plávaní výsledky sú :

Dina Grnčová – kraul 1. miestoIvan Bokor – prsia 2. miesto, Ján Valenta – prsia 3. miesto.

Žiačke Dine Grnčovej gratulujeme k postúpeniu do republikovej súťaže a prajeme veľa zdaru.

Školská okresná súťaž a oblastná súťaž v stolnom tenise

Jana Havelová IV-3 a Svetlana Sládečeková  VIII-2 v individuálnej konkurencii obsadili prvé miesta. Táto dvojica taktiež obsadila prvé miesto ako tím a postúpili do oblastnej súťaže, ktorá sa uskutočnila 18. októbra vo Vršci. Vo Vršci v individuálnej konkurencii Svetlana obsadila 2. miesto. Ako tím dievčence obsadili 3. miesto. 

Okresná súťaž vo futbale – 25. október 2018 Kovačica

Na okresnej súťaži vo futbale zúčastnili sa dievčence vyšších ročníkov v miestnostiach kovačickej školi, kde obsadli prvé miesto, kovačický tím 2. miesto a debeľačský tím 3. miesto. Pre náš tím hrali najmladšia v našom tíme šiestačka Marta Šimáková, siedmačky Timotea Širková, Dejana Vedejová, Paulina Valentová, Marta Holíková, Adina Šimáková,  ôsmačky Zuzana Hlavčová, Tiana Kucháriková, Nataša Petrovičová, Jana Vesteková, Valentína Valentová, Svetlana Sládečeková a Annamaria Tomášiková.

V deň pred v konkurencii chlapcov 1. miesto obsadili žiaci z Debeľače, naši chlapci sa umiestnili na 2. mieste a tretie miesto obsadili žiaci z Kovačice.

Jesenný kros – 26.október 2018

I. ročník

Dievčence:                                                              Chlapci:

 1. Ariana Juricová   I-3                                           1. Andrej Durgala  I-1
 2. Tea Trnovská       I-2                                           2. Marko Kevický   I-1
 3. Teodora Povolná I-2                                           3. Michal Petrovič I-2

II. ročník

Dievčence:                                                                Chlapci:

 1. Atina Povolná           II-1                                    1. Damian Farkaš II-1
 2. Anička Poničanová   II-3                                   2. Boris Hučka      II-3
 3. Šela Šimáková         II-2                                    3. Luka Papuga     II-1

III. ročník

Dievčence:                                                                   Chlapci:

 1. Miroslava Bačúrová        III-3                            1. Alen Valent   III-1
 2. Sára Cicková                     III-2                            2. Pavel Očkaj  III-1
 3. Vieroslava Marušníková III-2                            3. Marko Kolár III-3

IV. ročník

Dievčence:                                                                    Chlapci:

 1. Ivona Širková        IV-3                                          1. Marko Lacko         IV-3
 2. Darinka  Slivková  IV-2                                           2. Darko Petráš        IV-1
 3. Andela Kováčová   IV-3                                          3. Marek Trnovský   IV-2

V. ročník

Dievčence:                                                                        Chlapci:

 1. Lana Širková         V-1                                                   1. Aleksa Valent          V-2
 2. Maja Nikolićová    V-1                                                   2. Benjamin Munćan V-1
 3. Daniela Šimáková V-1 a Ivana Tomášiková V-3         3. Marian Vestek        V-3

VI. ročník

Dievčence:                                                                        Chlapci:

 1. Alexandra Cinkotská  VI-3                                          1. Robert Delić        VI-2
 2. Marta Šimáková         VI-2                                          2. Timotej Poničan  VI-3
 3. Dejana Brezinová       VI-2                                          3. Stefan Palenkáš   VI-3

VII. ročník

Dievčence:                                                                        Chlapci:

 1. Dijana Petrášová  VII-2                                               1. Ján Šimák           VII-1
 2. Andrea Petrášová VII-3                                              2. Luka Zarić           VII-3
 3. Adina  Šimáková   VII-2                                              3. Vlastislav Srnka  VII-3

VIII. ročník

 1. Svetlana Sládečeková VIII-2                                      1. Alen Grnča     VIII-1
 2. Jana Vaňová                 VIII-2                                      2. Žan Hlavatý    VIII-2
 3. Zuzanka Hlavčová       VIII-1                                      3. Ján Trnovský   VIII-2

 

Naša škola získala titul najlepšej školy v športe pre rok 2017 v okrese Kovačica

Na sklonku roka 2017 naši žiaci mali uspešné súťaže v basketbale a volejbale. V Samoši sa uskutočnil volejbal a dievčenský tím obsadil 3. miesto. Tím chlapcov bol trošku úspešnejší a obsadil 2. miesto.
V Idvore sa uskutočnila súťaž v basketbale. Chlapčenský tím znovu bol úspešnejí a obsadil 1. miesto. Dievčenský tím obsadil 2. miesto.
Gratulujeme žiakom a ich profesorom Anne Povolnej a Miroslavovi Dudášovi.
Týmito dvoma súťažiami sa skončil športový cyklus roka 2017 a športovci našej školy získali titul najlepšej základnej školy v športe v okrese Kovačica pre rok 2017.
Ešte raz gratulujeme našim žiakom a profesorom a zároveň im želáme ešte úspešnejši športový rok 2018 a obhajovanie tituly.

Október – mesiac športu!

Latinské porekadlo hovorí “Mens sana in corpore sano” – V zdravom tele zdravý duch. Naši žiaci nie raz ukázali, že toto porekadlo nie je im neznáme a že radi športujú. V októbri sa zúčastnili v mnohých športových súťažiach. Na začiatku októbra, kým ešte slniečko pekne hrialo, zorganizovaný bol kros, ktorý sa uskutočnil na pomocnom ihrisku Športového strediska Dolina. Nasledovali súťaže v stolnom tenise, v plávaní a v hádzanej. Gratulujeme žiakom, ktorí boli úspešní a iným prajeme viac šťastia a zdaru v ďalších súťaženiach. Výsledky sú nasledovné:

Kros – 13. október 2017 Padina

I. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Damián Farkaš  I-1                                                       1. Šela Šimáková        I-2
 2. Boris Hučka       I-3                                                       2. Tea Kutáleková      I-2
 3. Jakub Majldlen I-3                                                        3. Majda Lenhartová I-2

II. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Alen Valenta  II-1                                                         1. Miroslava Bačúrová II-3
 2. Mirko Bílek    II-1                                                         2. Klára Samporová     II-2
 3. Pavel Očkaj    II-1                                                        3. Emina Papugová      II-2

III. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Simon Delić      III-3                                                     1. Darinka Slivková     III-2
 2. Marko Ďurica   III-1                                                     2. Ivona Širková          III-3
 3. Darko Petráš    III-1                                                     3. Andela Kováčová    III-3

IV. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Alek Boboš      IV-1                                                       1. Dajana Ľauková      IV-2
 2. Ivan Ľauko      IV-2                                                       2. Lana Širková           IV-1
 3. Teofil Marček IV-3                                                        3. Natália Širková       IV-3

V. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Timotej Poničan  V-3                                                   1. Alexandra Cinkotská   V-3
 2. Daniel Dišpiter    V-3                                                   2. Marta Šimáková          V-2
 3. Robert Delić         V-2                                                  3. Nina Babinková           V-1

VI. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Ján Šimák            VI-1                                                    1. Naďa Valentová    VI-1
 2. Žeľko Marušník  VI-3                                                    2. Marta Kotvášová  VI-1
 3. Robert Papuga     VI-1                                                  3. Marta Holíková    VI-1

VII. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Luka Lacko        VII-2                                                    1. Svetlana Sládečeková  VII-2
 2. Miroslav Širka  VII-1                                                    2. Nataša Petrovičová     VII-1
 3. Ján Trnovský    VII-2                                                     3. Tiana Kucháriková       VII-1

VIII. ročník

Chlapci:                                                                                              Dievčence:

 1. Daniel Ľauko   VIII-2                                                      1. Jana Holúbeková            VIII-2
 2. Damian Vĺček  VIII-1                                                      2. Anabela Muminovićová VIII-1
 3. Dušan Širka     VIII-1                                                      3. Blažena Povolná             VIII-2

Obecná súťaž v plávaní – 16.október 2017 Kovačica

Na obecnej súťaži v plávaní zúčastnili sa:

Pavel Trnovský – kraul, Tina Havranová – prsia, Ivona Širková – prsia 1. miesto, Martin Kotváš  – kraul 2. miesto, Boris Imro – prsia 1. miesto, Dina Grnčová – kraul 1. miesto, Nataša Petrovičová – znak (leđno) 1. miesto, Svetlana Sládečeková – delfín 1. miesto, Ivan Bokor – prsia 1. miesto.

Žiaci, ktorí obsadili prvé a druhé miesto, postúpili do oblastnej súťaže.

Školská obecná súťaž v stolnom tenise – 18.október 2017 Padina

Dievčenský tím v zložení Jana Havelová IV-1, Svetlana Sládečeková  VII-2 a Xénia Srdanovićová  VII-2 obsadili prvé miesto. Svetlana Sládečeková v individuálnej konkurencii obsadila prvé miesto. Dievčence postúpili do oblastnej súťaže.

Chlapčenský tím v zložení Žan Hlavatý VII-2, Ján Trnovský VII-2 a Luka Lacko VII-2 obsadili tretie miesto. Žan Hlavatý v individuálnej konkurencii obsadil tretie miesto.

Obecná súťaž v hádzanej – 28. október 2017 Debeľača

Na obecnej súťaži v hádzanej zúčastnili sa dievčence a chlapci vyšších ročníkov v športovej hale v Debeľači. Dievčence obsadili druhé a chlapci štvrté miesto

Read More

Okresná súťaž z anglického jazyka

Okresná súťaž z anglického jazyka pre ôsmakov, ktorá sa konala 25. februára 2017, obsahovala mnoho organizačných chýb, test obsahoval typografické chyby a úlohy neboli zladené s touto vekovou skupinou. Až v 80 percent okresov Srbska ani jeden žiak nepostúpil do vyššej súťaže.  Pre tieto dôvody  Združenie učiteľov cudzích jazykov a literatúr Srbska, ktoré bolo organizátorom súťaže, zaslalo Ministerstvu školstva, vedy a technologického rozvoja žiadosť o opakovanie okresnej súťaže. Ministerstvo pozorne preskúmalo návrh. Bohužiaľ, kalendár súťaží je urobený tak, že opakovanie by  sa prelínalo s inými udalosťami, takže neexistuje žiadna možnosť opakovania testu.

Rozčarovaní rodičia, učitelia a predovšetkým žiaci čakajú na rozhodnutie Ministerstva o ďaľšom osude tejto nepríjemnej situácie.

 

This function has been disabled for .