All posts by Elena Tomáš

Maturitný tanec našich ôsmakov

Aj tento rok sa naši maturanti pripojili veľkému európskemu podujatiu pod názvom European Quadrille Dance Festival alebo Maturitný tanec v Srbsku a spolu s ostatnými maturantmi základných škôl v kovačickom okrese a s maturantmi gymnázia sa pokúsili získať Guinnessov  rekord, keď ide o najpočetnejší simultánny tanec na svete. Tanec sa uskutočnil na kovačickej promenáde pred budovou obce v piatok 18.mája 2018 presne o 12. hodine.

Read More

Foto a video súťaž

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici aj tohto roku organizovalo súťaž v digitálnej fotografii a krátkej filmovej tvorbe. Na súťaži sa zúčastnili žiaci slovenských škôl z Chorvátska, Rumunska, Ukrajiny a Srbska. Zaslali spolu 309 fotografií a 55 filmov.

Naši žiaci aj tentokrát získali pozoruhodné výsledky:

Helena Mužinićová obsadila 2. miesto v kategórii KRAJINA,

Anabela Muminovićová obsadila 3. miesto v kategórii EXPERIMENT a

Svetlana Sladečeková získala špeciálnu cenu za celkovú kolekciu autorských fotografií – CENU REKTORA.

Tieto žiačky so svojou učiteľkou Elenou Tomášovou boli pozvané na trojdňový pobyt do Banskej Bystrice na Slovensku od 12. do 15. júna. Dostali tam  diplomy a pekné odmeny, fotografovali úžasné slovenské kraje a hlavne, krásne sa pobavili.

Gratulujeme!

no images were found

Okresná a obvodová súťaž z výtvarnej kultúry na tému karikatúry “Mali Pjer”

Okresná súťaž z výtvarnej kultúry na tému karikatúry pod názvom “Mali Pjer” sa uskutočila 23. marca v Crepaji. Zúčastnili sa aj žiaci našej školy s výtvarnými prácami, ktoré vyhotovili na hodinách kreslenia. Najlepšie práce boli odmenené a naše žiačky obsadili:

 1. miesto – Diana Petrášová, žiačka V.2 triedy
 2. miesto – Ksénia Valentová, žiačka VIII.3 triedy

Obidve žiačky postúpili do obvodovej súťaže, ktorá sa uskutočnila 21. apríla v Pančeve, kde Ksénia Valentová obsadila 3. miesto a získala možnosť zúčastniť sa so svojou karikatúrou aj na republikovej súťaži.

Obidvom karikaturistkám blahoželáme k dosiahnutým úspechom a Ksénii držíme palce na republikovej súťaži.

So žiakmi pracovala učiteľka výtvarnej kultúry Elena Tomášová.

Fotografický krúžok

Do fotografického krúžku  sú zapojení zhruba desiati žiaci od piateho po ôsmy ročník, ktorí radi fotografujú a chcú sa o tom naučiť o niečo viac. Spracúvame tam témy ako sú základy fotoaparátu, kompozičné pravidlá, dôležitosť svetlosti, tajomstvá kvalitného portrétu, krajinky alebo makrofotografie a podobné. Samozrejme, nie sme orientovaní iba na teóriu, ale dôraz dávame aj na praktickú časť, čiže fotografujeme v okolí školy, prechádzame sa ulicami Padiny a plánujeme navštíviť aj naše zaujímavé blízke okolie. Taktiež sa zúčastňujeme na fotografických konkurzoch a súťažiach tak v Srbsku ako i v zahraničí.

Krúžok sa uskutočňuje každý druhý štvrok od 13:15 do 14:45 a pozostáva z jednej teoretickej a jednej praktickej hodiny.

Vedúcou krúžku je učiteľka výtvarnej kultúry Elena Tomášová.

Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby

Naši žiaci doteraz boli veľmi úspešní na medzinárodnéj súťaži fotografie a krátkej filmovej tvorby žiakov škôl s vyučovacím jayzkom slovenským v zahraničí, ktorú každý rok organizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na Slovensku.

Tam sme dosiahli nasledovné úspechy:

V roku 2013 boli to traja žiaci:

 • NINA GARAFIÁTOVÁ – 2. miesto v kategórii PORTRÉT – AUTOPORTRÉT
 • JÁN BABUCHNA – 2. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU
 • BLANKA PAVELOVÁ – 3. miesto v kategórii Z INÉHO POHĽADU

V roku 2014 víťazi boli až piati žiaci:

 • SÁRA SRNKOVÁ – 1. miesto v kategórii CESTOU
 • VIKTOR VALENTA – 3. miesto v kategórii CESTOU
 • HANA ŠIRKOVÁ – 1. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHU
 • HELENA MUŽINIĆOVÁ – 3. miesto v kategórii ČLOVEK V OKAMIHU
 • DIANA BOBOŠOVÁ – 1. miesto v kategórii MAKRO

V roku 2015 jedna žiačka dostala cenu za najkrajšiu fotografiu a dve žiačky cenu za najlepšie krátke video:

 • DIANA BOBOŠOVÁ – 2. miesto v kategórii MAKRO
 • MARTA ŽIAKOVÁ – 2. miesto za svoje video RIZIK
 • SÁRA MAMOJKOVÁ – 3. miesto za video PRESTÁVKA NA NAŠEJ ŠKOLE

V roku 2016 dve žiačky boli odmenené za svoje fotografie a jeden žiak za krátke video:

 • SVETLANA SLADEČEKOVÁ – 1. miesto v kategórii EXPERIMENT
 • HELENA MUŽINIĆOVÁ – 3. miesto v kategórii V AKCII
 • ALEKS CICKA – pochválenie

Odmeneným žiakom gratulujeme a prajeme im mnoho úspechov v ďalšom vlastnom umeleckom vyjadrovaní.

Prestávka na našej škole:

 

Rizik:

 

no images were found

This function has been disabled for .