Akcia výsadby Višničkovej hôrky

V nedeľu 2. decembra sa naši žiaci, členovia environmentálneho krúžku, zúčastnili akcie výsadby mladých sadeníc višieň v tzv. Višničkovej hôrke, ktorú organizovalo Ekologické hnutie Padina v spolupráci s Poľovníckym spolkom Zajac, združením poľnohospodárov a včelárskym združením.