Výbor pre vzdelávanie prichystal darčeky

Naši piataci s darčekmi, ktoré dostali od NRSNM – Výboru pre vzdelávanie. Učebné pomôcky a písacie potreby sa dostali do rúk nielen našim, ale všetkým piatakom vo Vojvodine, ktorí navštevujú slovenské školy.