Prednáška Zdravá výživa

Zábery z prednašky na tému Zdravá výživa, a vydarenej dielne so žiakmi II 2 triedy. Prednášateľ bola nutricionista Danijela Kutaleková, ináč matka žiaka Timoteja Kutaleka. Bola to spoločnà aktivyta, ktorou sme zaznamenali Spoluprácu rodičov a školy. Zaznamenali sme tematickú a medzipredmetovú aktyvitu, čiže koreláciu predmetov, na tému Zdravej výživy, k ústredy Dňu jabĺk. Streda 19.10.2022.r.Takáto prednáška s dielňou sa uskutočnila aj v II 1 triede.