Športové aktivity a vypracovanie hračiek z odpadového materiálu

V rámci Detského týždňa, žiaci vyšších ročníkov dnes navštívili Veterný park Kovačica; mali peknú a užitočnú prechádzku s triednymi učiteľmi. Žiaci nižších ročníkov zhotovovali hračky z odpadového materiálu, ktoré si vystavili vo svojich triedach.