Archives November 2022

Návšteva továrne ,,Brose”

Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka, spolu s učiteľmi Jánom Sabom, Rastislavom Ušiakom a Natašou Stvorcovou, navštívili továreň ,,Brose” na vchode do Pančeva. Cieľom návštevy bol, aby sa žiaci lepšie zoznámili z vyučovacou oblasťou mechatroniky a elektroniky, ktorú spracúvajú na hodine technike a technológie, ako i fyziky.Taktiež, návšteva môže pomôcť našim žiakom pri výbere budúceho povolania. Žiaci mali príležitosť vidieť, ako sa vyrábajú súčiastky elektromotorov od najmänšej časti do hotového výrobku. V izbe s akustickou izoláciou im odborníci tejto oblasti predstavili výskumy na meranie intenzity hluku pri práce ventilátora na chladenie motora. Žiaci mali príležitosť spoznať i oblasť, ktorá už predstavuje súčastnosť automobilového priemyslu a to je robotika. Mechatronika, ako interdisciplinárna oblasť vedy a techniky, má kľúčové slovo v zostavovaní všetkých súčiastok jedného automobilu, bez ktorej by sám proces výroby automobila trval mnoho, mnoho… dlhšie a žiadal si i väčšiu ľudskú námahu a pracovnú silu. Napríklad jeden zložitý stroj, ako čo je elektromotor, sám robot spracuje za 9 sekúnd, čo je nezamysliteľne rýchlo. Ľudia im dávajú iba pokyny na prácu a roboty sú tu hlavné stroje, ktoré spracúvajú všetko to čo si ľudský mozog zamyslel.Žiaci sa spolu s ich učiteľmi vrátili späť domov, vyplnený peknými dojmami, novými skúsenostiami a vedomosťami.Ďakujeme všetkým zamestnancom továrni ,,Brose” na uhostení a vydvojenom čase.

Účasť na žiackom súbehu ,,Enegija je svuda oko nas,,

Žiaci ôsmeho ročníka Alen Širka a Zlatko Dubovský, ako i siedmaci Vladimír Šofranko, Pavel Očkaj, Marek Bačúr, Andrej Bačúr, Viktor Petrovič a Ivan Pokorácky sa zúčastnili na projekte, ktorý rozpísal Centrum pre rozvoj a aplikáciu vedy, techniky a informatiky Vojvodiny s podporou Pokrajinového sekretariátu pre vzdelávanie a kultúru, ako i Pokrajinového sekretariátu pre energetiku a nerastné palivá. Žiaci mali za úlohu vymyslieť a spracovať prácu (maketu, prezentáciu, literárnu prácu a iné), ktorou by predstavili spôsoby získavania zelenej energie a prezentovali obnoviteľné zdroje energie. Žiaci ôsmeho ročníka, spolu s ich učiteľmi – mentormi Jánom Sabom a Rastislavom Ušiakom, spracovali maketu veternej elektrárni, ktorá premieňa mechanickú prácu na elektrickú energiu. Na spracovaní datého modela, žiaci usilovne pracovali čoskoro dva mesiace. Výsledok ich práce je ozajstná výroba elektrickej energie na osvetlenie domácnosti. Žiaci siedmeho ročníka konštruovali model získavania „zelenej energie“ na vykurovanie domácnosti pomocou obnoviteľných zdrojov energie (slnka, dažďovej vody, snehu a jednou ideou je pálením alkoholu etanolu). Výhody datého modelu na vykurovanie domácností v porovnaní s fosílnymi palivami (ako čo sú uhlie alebo ropa) sú nasledovné: v prvom rade nevznikajú žiadne emisie škodlivých plynov, ktoré znečisťujú životné prostredie a ohrozujú život na planéte Zemi. Po druhé, je to finančne veľmi výhodné a výhodné pre celú rodinu, áno, umožňuje to výraznú úsporu peňazí.Modelový dom obsahuje aj solárny panel, ako jeden z možných spôsobov získavania zelenej energie bez znečisťovania životného prostredia.Svoje práce žiaci vyšších ročníkov predstavili i žiakom štvrtého ročníka. Výsledky žiackeho súbehu budu zverejnené polovicou decembra. Držíme palce naším usilovným žiakom.

Usilovní šiestáci

Na hodine techniky a technológie žiaci 6.1 triedy spolu s učiteľmi Jánom Sabom a Rastislavom Ušiakom maľovali múrik pri kostolnéj záhrade našej osady. Žiaci sa na tento spôsob spoznali s technikou maľovania, pravidelným spôsobom práce so spojivovým materiálom vápnom a sú zároveň i pekným príkladom, ako udržiavať našu dedinu peknou a čistou. Zašpinené múriky dostali nové rúcho.

Prvý workshop v spolupráci so Spoločnosťou pre výskum a ochranu vtákov a Ekologickým hnutím Padina

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako cítite prírodu, ako vnímate jej vône a zvuky?V spolupráci so Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) a Ekološki pokret Padina / Ekologické hnutie Padina (EKOP) minulý mesiac sa uskutočnil prvý zo seriálu workshopov pre žiakov tretieho a štvrtéhoročníka.Na prvom workshope, ktorý viedla učiteľka Erka Nemogová, mali žiaci možnosť zažiť prírodu trochu inak.Na tejto dielni urobili zaujímavý a nevšedný test, odlišný od každodenných úloh a podľa slovErky Nemogovej sa žiakom test páčil, ako aj celá dielňa a pobyt v prírode.Ďalšia dielňa pre žiakov nižších ročníkov v spolupráci s DZPPS a EKOP-om jenaplánovaná na bežný mesiac – november.Dúfame, že sa žiaci aj tentokrát zabavia a naučia sa prírodu pozorovať aj trochu inak.

Darčeky pre piatakov

Rada pre bezpečnosť cestnej premávky Obce Kovačica a Agentúra pre bezpečnosť cestnej premávky zabezpečili pre našich piatakov darčeky – svetlá na bicykel. Odovzdali im ich triedni učitelia, zdôrazňujúc im pritom nesmiernu potrebu vhodného osvetlenia a dôležitosť toho, aby ostatní účastníci cestnej premávky načas zočili cyklistov.

Kovačická mozaika 2022/23

V pondelok 31. októbra v priestoroch Miestneho spoločenstva v Kovačici sa uskutočnilo vyhodnotenie obecnej súťaže literárnej tvorivosti Kovačická mozaika.V 1. kategórii od 1. – 4. ročníka ocenenie získali: Tatiana Sváková a Boban Mitevski 2. cenu a Noema Grnčová 3. cenu.V 2. kategórii od 5. – 8. ročníka Natali Kotvášová a Timea Tomanová 1. cenu, Iveta Bokorová 2. cenu a Tea Kutáleková 3. cenu.Práce na súbeh, v srbskom a slovenskom jazyku, zaslali učiteľky: Zuzana Valentová, Anna Halajová, Ľudmila Tomanová, Jaroslava Staňová a Zuzana Kotvášová.

Gratulujeme.

This function has been disabled for .