Archives April 2022

Veľkonočné sviatky

Milí žiaci, prajeme vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov a krásne jarné prázdniny. Do školských lavíc sa opäť vraciame v utorok 26. apríla – nižšie triedy ráno o 7.30a vyššie triedy poobede o 13.00 hod.

Medziobecná súťaž v poznávaní pravidiel v doprave

V utorok 12. apriIa vo Vršci, boIo reaIizovane Medziobecne zavodenie v poznavani dopravy pod nazvom-PažIjivko-, v reaIizacii Obce Kovačica a zakIadnych škôI….ZučastniIi sa škôIkari, prváci a druháci zo všetkych osad Obce Kovačica. Z Padiny, prvákov predstavovaIi žiaci Sara KutaIekova, Viktor VaIenta, Timotej KutaIek a PaveI DurgaIa. Druhákov predstavovaIi StanisIava Marušníková, Ksenija Sabová, NataIia Nosaľová a Simon Papuga. S ními pobudIi učiteľky triednej vyuky Mária Kotvášová a Anka Tomeková. Ekipa Obce Kovačica, získaIa tretie miesto.

Obecná súťaž Čo vieš o doprave?

V sobotu 9. apríla sa v Uzdine uskutočnila obecná súťaž z dopravy v organizácii Auto-moto zväzu Srbska. Zapojili sa do nej aj žiaci z našej školy – dvaja z nižších ročníkov a šiesti žiaci z vyšších ročníkov, ktorí boli podelení do 3 kategórií: 10-roční boli zaradení do A kategórie, 11- a 12-roční do B a 13-roční do C kategórie. V A kategórii súťažili naši tretiaci Matej Papuga a Marko Marček. Matej obsadil 1. miesto.V B kategórii súťažili piataci Janko Čapo a Mihajlo Brezina. Mihajlo obsadil 2. miesto a postúpil ďalej – do oblastnej súťaže. V C kategórii súťažili ôsmaci Miroslav Markov, Janko Benka, Natália Širková a siedmačka Ivona Širková. Janko Benka obsadil 3. miesto. So žiakmi na súťaž cvičili učitelia Rastislav Ušiak a Robert Vasić. Gratulujeme!

Vítajte v senzomotorickej miestnosti!

Včera 11. apríla sme slávnostne otvorili senzomotorickú miestnosť, na zriaďovaní ktorej dlhé mesiace pilne pracovali naše učiteľky Elzina Murtezaniová a Božena Holubeková. S pomocou viacerých kolegov ako aj dobročinných občanov je táto miestnosť odvčera prístupná našim žiakom – v prvom rade deťom s rozličnými poruchami a deťom, ktoré potrebujú pomoc v psychofyzickom vývoji, ale aj našim najmladším žiakom – prvákom a druhákom.Pri tejto príležitosti sa chceme verejne poďakovať všetkým ľuďom, našim kolegom, ale aj spoluobčanom, ktorí priložili ruku k realizácii tohto projektu a dotovali buď pomôcky, ktoré sme pre senzomotorickú miestnosť potrebovali, buď finančne podporili projekt. Srdečne ďakujeme:

– ekologickému krúžku v čele s učiteľkou Annou Tomekovou za gumenný bazén;

– škole a riadteľke Márii Galasovej za gumenné žinenky, loptičky do bazéna, laserový projektor a disko guľu;

– špeciálnej triede za hajšovku a samolepiacu tabuľu;

– spoluobčanke Kvietke Hediovej za trampolínu;

– spoluobčanke Aleksandre Králikovej za finančnú podporu;

– spoluobčanke Zuzane Kováčovej za lopty, puzzle, kocky, hračky;

– učiteľke Jarmile Bokorovej za fitness lopty;

– učiteľke Kataríne Kotvášovej za hula hoop kruh;

– učiteľke Marijane Vlčekovej za farbičky, omaľovánky, knihy, hračky;

– učiteľke Anne Halajovej za farbičky;

– učiteľke Ľudmile Tomanovej za farbičky, omaľovánky, hračky, tabuľu;

– učiteľke Božene Holubekovej za nálepky na okná a dvere;

– učiteľke Elzine Murtezaniovej za plastové hojdačky;

– učiteľkám Božene Holubekovej a Elzine Murtezaniovej za interaktívnu tabuľu.

Tiež ďakujeme:

– nášmu majstrovi Jánovi Brachnovi za pomoc pri zriaďovaní miestnosti, za trpezlivosť a vytrvalosť;

– servírkam Zuzane Petrášovej a Anne Kopčokovej za pozornosť a varenie kávičky;

– učiteľovi Robertovi Vasićovi za rady a strávený čas.

– všetkým, ktorí nás podporovali a dni vdychovali vône lepidla a farby.

Obecná súťaž z biológie

10. apríla bola naša škola hostiteľkou obecnej súťaže z biológie, na ktorej sa zúčastnilo 30 žiakov z kovačicej obce.Naši žiaci dosiahli pochvalyhodné výsledky: z piatakov Tea Kutáleková obsadila 2. miesto a Majda Anna Lenhartová 3. miesto a siedmak Alen Širka obsadil tiež 3. miesto. Na súťaži účinkovali aj: piatak Dejan Nosáľ, šiestačky Marina Masariková, Emina Papugová a Nina Petrovičová a siedmak Sebastian Srdanović. Gratulujeme žiakom a učiteľovi Želimírovi Babincovi, ktorý ich na súťaž priprával.

Oblastná súťaž zo slovenčiny

Aj oblastná súťaž zo slovenčiny , ktorá sa uskutočnila v piatok 8. apríla na kovačickej základnej škole, bola mimoriadne úspešná – z dvadsiatich žiakov našej školy, ktorí sa na nej zúčastnili, odmeny si domov priniesli až ôsmi:piatačka Dorotea Ranđelovićová – 3. miesto;šiestak Matija Bokor – 1. miesto;šiestačka Iveta Bokorová – 2. miesto;šiestačka Hana Strehovská – 3. miesto;siedmačka Teodora Gorančićová – 3. miesto;ôsmak Aleksa Chrťan – 1. miesto;ôsmačky Tiana Bíleková a Daniela Šimáková – 3. miesto.Žiakov na súťaž priprávali učiteľky slovenčiny Zuzana Kotvášová a Jaroslava Staňová. Gratulujeme!

Hudobno-folklórna tvorba

Na obecnej prehliadke hudobno-folklórnej tvorby, ktorá sa konala v sobotu 9. apríla 2022 v Debeľači, sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Účinkoval orchester vyšších tried pod vedením učiteľa Vladimíra Halaja a folklórna skupina vyšších tried pod vedením učiteľky Any Halajovej.

Oblastná súťaž z chémie

Na oblastnej súťaži z chémie, ktorá sa uskutočnila dnes vo Vršci náš siedmak Daniel Krasko obsadil 1. miesto. Na súťaži sa zúčastnil aj ôsmak Filip Matuľa, ktorý získal pochvalu za účasť. Gratulujeme žiakom, ako aj učiteľovi Jánovi Sabovi, ktorý ich na súťaž priprával.

This function has been disabled for .