Archives February 2022

ZASAĎ STROM

Naši prváci sa zúčastnili veľkej akcie pod názvom Zasaď strom, ktorá sa dnes 24. februára konala na území celého Srbska. Pred školou zasadili biele bory a zároveň ich učiteľky Mária Kotvášová a Mária Nosáľová učili o spôsobe sadenia stromov, o samej rastline, ako aj o význame zalesňovania a zachovávania zdravého životného prostredia.

Obecná súťaž z matematiky

Obecná súťaž z matematiky. V nedeľu 20. februára sa v Kovačici uskutočnila obecná súťaž z matematiky, na ktorej sa zúčastnili desiati žiaci z našej školy. Piatak Darko Šimák obsadil 2. miesto a zo šiestakov Iveta Bokorová získala 3. miesto a Matija Bokor dostal pochvalu. Na súťaži sa zúčastnili aj Daniel Krasko, Sebastián Srdanović, Dejan Nosáľ, Darko Šimák, Andela Čobaniová, Darko Žiak a Amely Nemčeková. Žiakov na súťaž priprávali učiteľky: Jarmila Bokorová, Zuzana Ľavková, Mária Valentová a Anna Megová. Všetkým gratulujeme.

KOMEMORÁCIA

Dňa 9. februára 2022 vo veku 56 rokov nás navždy opustil Janko Kolárik, dlhoročný učiteľ na našej škole, čelný predstaviteľ kultúrneho života Padinčanov, predseda Miestneho výboru Matice slovenskej v Padine, predseda Rady Miestneho spoločenstva v Padine, predseda Výboru pre školstvo NRSNM, organizátor kultúrneho a spoločenského života Padinčanov, náš kolega, priateľ… V piatok 11. februára o 12. 30 h sa na našej škole (v kinosále) uskutoční spomienka na jeho život a pôsobenie. Komemoráciu organizujú: Miestny výbor Matice slovenskej v Padine, Miestne spoločenstvo v Padine a naša škola.

Súťaž z fyziky

Prvou (a zároveň úspešnou) súťažou našich základoškolákov v tomto polroku bola okresná súťaž z fyziky. Uskutočnila sa v sobotu 5. februára v Idvore. Šiestačka Iveta Bokorová získala 2. miesto a siedmak Daniel Krasko 1. miesto. Súťaže sa zúčastnili aj naše výborné fyzičky: Nataša Pokorácka, Jana Strehovská, Natali Kotvášová a Teodora Gorančićová. Všetkým k úspechu gratulujeme.

SENZOMOTORICKÁ MIESTNOSŤ VÝZVA K SPOLUOBČANOM

S nástupom druhého polroku sa na našej škole začala realizácia projektuzriaďovania senzomotorickej miestnosti. Tzv. malá telocvičná sála v našej škole saadaptuje na senzomotorickú miestnosť – ide o miestnosť, ktorá rôznymi podnetmistimuluje jednotlivé zmysly, s cieľom rozvíjania senzomotorických zručností detí,ktoré sú veľmi významné pre ich celkový vývoj. Jedna časť miestnosti budesenzorická a v druhej časti bude polygón pre hru. Táto miestnosť bude v prvomrade určená pre deti s rozličnými poruchami a deti, ktoré potrebujú pomoc vpsychofyzickom vývoji, ale aj pre našich najmladších žiakov – prvákov adruhákov. Na zriaďovaní tejto miestnosti pracujú učiteľky : Božena Holubeková aElzina Murtezaniová.Pre uskutočnenie tohto projektu potrebujeme však pomoc, a preto vyzývamevšetkých rodičov, priateľov a ľudí dobrej vôle, aby prispeli buď finančnoudotáciou alebo rôznymi pomôckami, ktoré možno už doma nepoužívajú a pre detibudú v tomto kútiku veľkým prínosom.Pre zriaďovanie miestnosti potrebujeme ďalšie pomôcky: loptu pre fitness, menšiutrampolínu, hojdačky, hojdacie siete, lazy bag, penové puzzle, senzorické lopty,plastový domček na dvor, detské tunely, farebné loptičky do bazéna, tzv.ježloptičky, loptičky pre ploché chodidlá… Pre senzorickú časť miestnosti: svetelnýplameň, disco guľu, projektor hviezdne nebo, svetelné lampy a iné.Ak niečo z uvedených hračiek doma máte, viac to nepotrebujete a chceli by stenám darovať, môžete priniesť do školy. Vopred ďakujeme.Pre lepšie pochopenie, aké pomôcky pre senzomotorickú miestnosť potrebujeme,uvádzame fotografie.

This function has been disabled for .