OZNÁMENIE

Oznamujeme žiakom a rodičom, že 15. októbra bude prebiehať detský festival slovenských ľudových piesní PIESEŇ JE NAŠA RADOSŤ.
Speváci sa môžu prihlásiť na festival do 30. septembra b.r.
Apelujeme na rodičov, aby podporovali a vštepovali deťom lásku ku slovenskej ľudovej pesničke, lebo len tak si zachováme našu identitu a slovenskú ľudovú kultúru.