Archives November 2018

Projektová výuka

 

Od tohto školského roka naši prváci majú nový predmet na škole – tzv. projektovú výuku. V rámci tohto predmetu sa môžu spracúvať rozličné témy. Učiteľky I.1 a I.3 triedy, Mária Valentová a Anna Megová, si zvolili tému Ročné obdobia a učiteľka I. 2 triedy Erka Nemogová si vybrala tému Keď narastiem budem. Týmito témami sa budeme zaoberať počas celého školského roka.

Žiaci I.3  boli v parku a všímali si zmeny prírody v jeseň. Zbierali listy a šušky. Z jesenných plodov robili rôzne zvieratká. Urobili peknú výstavu svojich prác. Polovicou októbra žiaci I.2 tredy boli u rodine Mikulášovej presádzať šalát. Táto rodina sa zaoberá pestovaním zeleniny a ochotne privítala malých zeleninárov, ktorí usilovne presádzali šalát. Teraz už len čakajú, kedy vyrastie. Na jar si ho možno aj Vy kúpite na trhu. Nasledovnú aktivitu plánujú čoskoro. Bude to dielňa, na ktorej budú vyrábať šperky. Koncom októbra žiaci I.1 a I.3 triedy boli zbierať jesenné plody. Najprv odišli do poľa, kde ich s radosťou dočkala rodina Nemčeková. Táto poľnohospodárska rodina žiakom umožnila, aby si vyskúšali, ako sa ručne láme kukurica, tak ako sa to robilo voľakedy. Vylámanú kukuricu nahádzali do vlečky. Potom  učiteľky rozprestreli prikrývku na našu úrodnú pôdu tak, ako naši pradedovia voľakedy a žiaci s schuťou jedli chlieb natretý lekvárom. Boli sme i v ovocnom sade a vychutnávali si jablká. Zbierali lieskovce a tekvice. Počasie nám žičilo a deti sa pekne bavili v prírode. Domov prišli s novými poznatkami a krásnymi zážitkami. V pláne máme ešte hodne toho. S radosťou čakáme na nové úlohy a výzvy. Rodinám Mikulášovej a Nemčekovej srdečne ďakujeme za peknú spoluprácu.

učiteľka Anna Megová

 

Deň osvetových pracovníkov

Pri príležitosti Dňa osvetových pracovníkov vo štvrtok 8. novembra sme na našej škole privítali pedagógov zo všetkých škôl v našom okrese. Učitelia mali príležitosť priateliť sa pri rôznych aktivitách, najmä športových, ale aj vymeniť si skúsenosti a nadviazať spoluprácu.

Fotografie

Úspešný začiatok našich športovcov

Tohtoročné súťaže zo športu otvorili naši atléti už v septembri. Nasledovali súťaže v plávaní, stolnom tenise, vo futbale. Nesklamali nás a priniesli pekné výsledky. Máme nádej, že pohár najlepšej školy kovačického okresu v športe znovu bude krášliť miestnosti našej školy. Gratulujeme žiakom, ktorí boli úspešní, iným prajeme viac šťastia a zdaru v ďalších súťaženiach. Výsledky sú nasledovné:

Okresná suťaž z atletiky – 24. september 2018

 60 m beh                                                            100 m beh

Marta Šimáková VI-2, 2. miesto                         Luka Lacko VIII-2,  1. miesto

Marek Hromčík  V-1,  3. miesto                          Svetlana Sládečeková VIII-2, 3. miesto

300 m beh                                                            600 m beh

Alek Boboš V-1, 2. miesto                                        Žeľko Kvočik VI-3, 1. miesto

Dajana Holíková VI-3, 2. miesto

Andrea Pokorácka VII-3, 3. miesto

Vrh guľou                                                              800 m beh 

Annamária Tomášiková VIII-3, 1. miesto            Žan Hlavatý VIII-2, 3. miesto

Michael Bačúr VIII-2, 2. miesto

Martin Kotváš VI-2, 3. miesto

Skok do výšky                                                     Skok do diaľky

Xénia Galátová VI-2, 1. miesto                           Robert Delić VI-2, 1. miesto

Ján Pavela VI-2, 1. miesto                                     Alexandra Cinkotská VI-3, 1. miesto 

Robert Papuga VII-1, 2. miesto                            Ján Trnovský VIII-2, 1. miesto

Zuzana Hlavčová VIII-1, 1. miesto

Štafeta 4 x 100 m

Dievčence 1. miesto:   Silvia Munćanová VII-2, Tiana Kucháriková VIII-1, Nataša Petrovičová VIII-1 a                                                 Svetlana Sladečeková VIII-2

Chlapci 1. miesto:        Ján Šimák VII-1, Luka Lacko VIII-2, Ján Trnovský VIII-2 a Alexander Mikuláš VIII-3

Dievčenský tím siedmačky a ôsmačky úhrnne obsadili  druhé miesto clapčenský tím prvé miesto.

Do oblastnej súťaže postúpili všetci žiaci, ktorí mali obsadené prvé miesto.

Okresná suťaž z plávania – 27. september 2018 Kovačica

Na okresnej súťaži v plávaní zúčastnili sa:

Alek Boboš – kraul, Jaroslav Štaub – kraul, Maja Nikolićová – kraul, Kornelia Kuľová – znak (leđno), Ivan Cicka – kraul, Mateja Povolný – kraul, Ivona Širková – prsia 1. miesto, Pavel Trnovský – kraul 1. miesto, Lea Brezinová – znak (leđno) 1. miesto, Ján Valenta – prsia 1. miesto, Martin Kotváš – kraul 2. miesto, Boris Imro – prsia 2. miesto, Marko Valenta – kraul 1. miesto, Ján Trnovský – kraul 2. miesto, Michael Bačúr – kraul 3. miesto, Ivan Bokor – prsia 1. miesto, Nataša Petrovičová – znak 1. miesto, Dina Grnčová – kraul 1. miesto, Svetlana Sládečeková – prsia 1. miesto.

Žiaci, ktorí obsadili prvé tri miesta, postúpili do oblastnej súťaže.

Oblastná súťaž z atletiky  – 4. október Pančevo

100 m beh

Luka Lacko  3. miesto

Štafeta 4 x 100 m,  chlapci 3. miesto:

Ján Šimák, Luka Lacko, Ján Trnovský, Alexander Mikuláš

Skok do výšky

Xénia Galátová 1. miesto, Zuzana Hlavčová 3. miesto, Ján Pavela, 3. miesto                    

Skok do diaľky

Robert Delić, 2. miesto, Alexandra Cinkotská, 2. miesto

Vrh guľou

Annamária Tomášiková, 4. miesto

Do republikovej súťaže postúpila Xénia Galátová. Xénii gratulujeme a prajeme veľa zdaru.

Oblastná súťaž v plávaní – 5. október Pančevo

Na oblastnej súťaži v plávaní výsledky sú :

Dina Grnčová – kraul 1. miestoIvan Bokor – prsia 2. miesto, Ján Valenta – prsia 3. miesto.

Žiačke Dine Grnčovej gratulujeme k postúpeniu do republikovej súťaže a prajeme veľa zdaru.

Školská okresná súťaž a oblastná súťaž v stolnom tenise

Jana Havelová IV-3 a Svetlana Sládečeková  VIII-2 v individuálnej konkurencii obsadili prvé miesta. Táto dvojica taktiež obsadila prvé miesto ako tím a postúpili do oblastnej súťaže, ktorá sa uskutočnila 18. októbra vo Vršci. Vo Vršci v individuálnej konkurencii Svetlana obsadila 2. miesto. Ako tím dievčence obsadili 3. miesto. 

Okresná súťaž vo futbale – 25. október 2018 Kovačica

Na okresnej súťaži vo futbale zúčastnili sa dievčence vyšších ročníkov v miestnostiach kovačickej školi, kde obsadli prvé miesto, kovačický tím 2. miesto a debeľačský tím 3. miesto. Pre náš tím hrali najmladšia v našom tíme šiestačka Marta Šimáková, siedmačky Timotea Širková, Dejana Vedejová, Paulina Valentová, Marta Holíková, Adina Šimáková,  ôsmačky Zuzana Hlavčová, Tiana Kucháriková, Nataša Petrovičová, Jana Vesteková, Valentína Valentová, Svetlana Sládečeková a Annamaria Tomášiková.

V deň pred v konkurencii chlapcov 1. miesto obsadili žiaci z Debeľače, naši chlapci sa umiestnili na 2. mieste a tretie miesto obsadili žiaci z Kovačice.

Jesenný kros – 26.október 2018

I. ročník

Dievčence:                                                              Chlapci:

 1. Ariana Juricová   I-3                                           1. Andrej Durgala  I-1
 2. Tea Trnovská       I-2                                           2. Marko Kevický   I-1
 3. Teodora Povolná I-2                                           3. Michal Petrovič I-2

II. ročník

Dievčence:                                                                Chlapci:

 1. Atina Povolná           II-1                                    1. Damian Farkaš II-1
 2. Anička Poničanová   II-3                                   2. Boris Hučka      II-3
 3. Šela Šimáková         II-2                                    3. Luka Papuga     II-1

III. ročník

Dievčence:                                                                   Chlapci:

 1. Miroslava Bačúrová        III-3                            1. Alen Valent   III-1
 2. Sára Cicková                     III-2                            2. Pavel Očkaj  III-1
 3. Vieroslava Marušníková III-2                            3. Marko Kolár III-3

IV. ročník

Dievčence:                                                                    Chlapci:

 1. Ivona Širková        IV-3                                          1. Marko Lacko         IV-3
 2. Darinka  Slivková  IV-2                                           2. Darko Petráš        IV-1
 3. Andela Kováčová   IV-3                                          3. Marek Trnovský   IV-2

V. ročník

Dievčence:                                                                        Chlapci:

 1. Lana Širková         V-1                                                   1. Aleksa Valent          V-2
 2. Maja Nikolićová    V-1                                                   2. Benjamin Munćan V-1
 3. Daniela Šimáková V-1 a Ivana Tomášiková V-3         3. Marian Vestek        V-3

VI. ročník

Dievčence:                                                                        Chlapci:

 1. Alexandra Cinkotská  VI-3                                          1. Robert Delić        VI-2
 2. Marta Šimáková         VI-2                                          2. Timotej Poničan  VI-3
 3. Dejana Brezinová       VI-2                                          3. Stefan Palenkáš   VI-3

VII. ročník

Dievčence:                                                                        Chlapci:

 1. Dijana Petrášová  VII-2                                               1. Ján Šimák           VII-1
 2. Andrea Petrášová VII-3                                              2. Luka Zarić           VII-3
 3. Adina  Šimáková   VII-2                                              3. Vlastislav Srnka  VII-3

VIII. ročník

 1. Svetlana Sládečeková VIII-2                                      1. Alen Grnča     VIII-1
 2. Jana Vaňová                 VIII-2                                      2. Žan Hlavatý    VIII-2
 3. Zuzanka Hlavčová       VIII-1                                      3. Ján Trnovský   VIII-2

 

Umiestňovanie vtáčích búd

Tvorba hniezdnych podmienok patrí k najstarším metódam ochrany vtáctva. V minulom školskom roku sa vďaka našim environmentalistom uskutočnila prvá fáza projektu výroby vtáčích búd a v sobotu 3. novembra prebiehala záverečná fáza – umiestňovanie týchto umelých hniezd na rozličných lokáciách v Padine.
Žiaci spolu s vedúcimi environmentálneho krúžku a v spolupráci s Ekologickým hnutím Padina umiestňovali búdy po stromoch v areáli školy a pred školou, pred cintorínom a v areáli Loveckého domu.
 
Ešte raz srdečná vďaka patrí sponzorom, ktorí nám zabezpečili potrebný materiál na výrobu búd: podnikom Unibau, Padina komerc – Gustav a Probeton ako aj nášmu spolupracovníkovi, kameramanovi Vladimírovi Kuchárikovi, ktorý celý priebeh umiestňovania búd nahrával. Video si môžete pozrieť tu.

Jesenné upratovanie

Poriadok, čistota a kultúra prostredia je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu, svojej dedine.

Naším dobrým zvykom je už tradičné jesenné upratovanie. Dnes všetci spoločným úsilím chceme dosiahnuť poriadok a čistotu a preto upratujeme nádvorie školy, park pred školou, kostolnú záhradku, mladší žiaci vysádzajú kvety, starší zametajú opadané lístie a aj učitelia im pri tom pomáhajú.

Jesenné upratovanie – fotografie

 

 

This function has been disabled for .