Vianočné trhy v Padine

  1. V posledný školský deň prvého polroka sa v parku pred školou uskutočnili vianočné trhy organizované našou školou a Domom kultúry Michala Babinku a to za finančnej podpory Obce Kovačica.  K tomuto krásnemu vianočnému ovzdušiu prispeli aj naši žiaci rozličnými dobrotami a darčekmi, ktoré vyhotovili spolu so svojimi učiteľkami a rodičmi a ktoré s úsmevom na tvári predávali na stánkoch. Po ukončení trhov všetci záujemcovia si mohli skrášliť čarovné predvianočné chvíle aj programom, ktorý pripravili naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi.