Archives December 2017

Tretiačikovia so spisovateľom Miroslavom Demákom

V rámci udeľovania cien literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo sa v utorok 12. decembra v našej škole uskutočnilo i posedenie so slovenským vojvodinským spisovateľom Miroslavom Demákom a srbským spisovateľom Jeremijom Lazarevićom, ktorého diela sú preložené aj do slovenského jazyka. Autori zároveň predstavili aj svoje najnovšie knihy.

Spisovateľ Miroslav Demák pri tejto príležitosti prekvapil našich tretiačikov objaviac sa v ich učebni práve vo chvíli, keď čítali jeho dielo Hanka vrana a havran Ján. Žiaci sa z toho nesmierne tešili a do svojich zošitov dostali aj autorov autogram.

Čo dokáže pekné slovo

Na literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo, ktorý už po siedmykrát vypísala Komisia pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum, naša siedmačka Nataša Petrovičová pre svoj prozaický text získala 2. cenu. Na súbeh bolo zaslaných 51 prozaických či poetických textov našich slovenských vojvodinských základoškolákov. Udeľovanie cien sa uskutočnilo 12. decembra v padinskej základnej škole.

Blahoželáme Nataške ako aj jej učiteľke Jaroslave Staňovej.

 

This function has been disabled for .