Archives May 2017

Európa tancuje – Srbsko tancuje – Padina tancuje

Aj naši ôsmaci sa v piatok 19. mája presne o 12. hodine pripojili veľkému európskemu podujatiu pod názvom European Quadrille Dance Festival alebo Maturitný tanec v Srbsku a spolu s ostatnými maturantmi základných škôl v kovačickom okrese a s maturantmi gymnázia sa pokúsili získať Guinnessov  rekord, keď ide o najpočetnejší simultánny tanec na svete. Tanec sa uskutočnil na kovačickej promenáde pred budovou obce.

no images were found

Maškarný ples

Dňa 18. mája sa v parku pred školou uskutočnil už tradičný Maškarný ples. Žiaci nižších ročníkov so svojimi mamičkami si pripravili nádherné masky od výmyslu sveta. Bolo ich až 77. Krásne princezné, zvieratká, piráti, kvety, cukríky, spidermansi sa predstavili obecenstvu .

Po prezentácii každá  maska bola odmenená skromným darčekom, ktorý pripravil Detský zväz, ktorý je i organizátorom tejto manifestácie.

Všetkým maskám veľmi pekne ďakujeme, že prišli a urobili tento deň nekaždodenným.

no images were found

Republiková súťaž zo slovenského jazyka

V sobotu, 20. mája, bola uskutočnená Republiková súťaž zo slovenského jazyka na ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Na súťaži sa zúčastnilo spolu 72 žiakov zo slovenských vojvodinských osád, z toho 40 žiakov VII. ročníka a 32 žiakov VIII. ročníka. Z našej školy sa zúčastnili nasledovní siedmaci: Tina Trnovská, Saňa Petrášová, Sára Kotvášová, Valentína Đurovićová, Saša Rohárik, Jana Nemogová, Miroslav Dišpiter a ôsmaci: Dajana Šimáková, Dana Marušníková, Vanesa Marková, Anna Sojáková, Helena Mužinićová a Ján Hlavatý.

Žiakov na súťaž pripravovali učiteľky slovenčiny Zuzana Kotvášová, Jaroslava Staňová a Jana Kováčová.

Siedmačka Valentína Ďurovićová obsadila 2. miesto.

Gratulujeme aj Valentíne aj jej učiteľke Zuzane Kotvášovej!

POKRAJINOVÁ SÚTAŽNÁ PREHLIADKA HUDOBNEJ TVORIVOSTI

V nedeľu 14.mája sa uskutočnila pokrajinová súťažná prehliadka hudobnej tvorivosti žiakov a učiteľov základných škôl z územia Vojvodiny. Súťaž sa uskutočnila už po 56.-krát v Báčskej Topole na Základnej škole Nikola Tesla. V súťažiacej časti v konkurencii orchestrov vystúpilo 9 orchestrov. Orchester našej školy pod taktovkou učiteľa hudobnej kultúry Pavla Tomáša ml. získal za svoj prednes striebornú plaketu.

V konkurencii chórov v súťažiacej kategórii vystúpilo 6 chórov. Chór nižších tried z našej školy pod vedením učiteľa hudobnej kultúry Pavel Tomáš st. získal bronzovú plaketu.

Členovia odbornej poroty boli: prof. Boris Černogubov-dirigent a profesor Univerzity v Novom Sade a Julijan Rac-profesor.

Gratulujeme našim hudobníkom a ich učiteľom!

   

Okresná a obvodová súťaž z výtvarnej kultúry na tému karikatúry “Mali Pjer”

Okresná súťaž z výtvarnej kultúry na tému karikatúry pod názvom “Mali Pjer” sa uskutočila 23. marca v Crepaji. Zúčastnili sa aj žiaci našej školy s výtvarnými prácami, ktoré vyhotovili na hodinách kreslenia. Najlepšie práce boli odmenené a naše žiačky obsadili:

 1. miesto – Diana Petrášová, žiačka V.2 triedy
 2. miesto – Ksénia Valentová, žiačka VIII.3 triedy

Obidve žiačky postúpili do obvodovej súťaže, ktorá sa uskutočnila 21. apríla v Pančeve, kde Ksénia Valentová obsadila 3. miesto a získala možnosť zúčastniť sa so svojou karikatúrou aj na republikovej súťaži.

Obidvom karikaturistkám blahoželáme k dosiahnutým úspechom a Ksénii držíme palce na republikovej súťaži.

So žiakmi pracovala učiteľka výtvarnej kultúry Elena Tomášová.

Okresná súťaž v atletike

Naši žiaci sa zúčastnili na ďalšej športovej súťaži, tentoraz v atletike, ktorá sa uskutočnila 4. mája na športovom ihrisku a v telocvični kovačického Gymnázia Michajla Pupina, a znovu dokázali, že sú výbornými športovcami.

Ako atletické družstvo aj chlapci aj dievčatá zakotvili na druhom mieste.

 

Úspechy našich atlétov a atlétok sú nasledovné:

Chlapci    

 • Dejvid Ľavko – 2. miesto  šprint na 100 m
 • Dušan Valenta – 2. miesto šprint na 300 m
 • Andrej Šajben  – 3. miesto beh na 800 m
 • Dušan Ďuriš – 2. miesto skok do výšky  
 • Damián Ďurík – 2. miesto vrh guľou
 • 3.miesto  štafetový beh   (4x100m) chlapci: Darko Chrťan, Zdeno Jonáš, Ján Hlavatý, Daniel Ľavko

 

Dievčatá

 • Rachel Delićová – 1. miesto šprint na 100 m
 •  Sára Mámojková – 2. miesto šprint na 300 m
 •  Ksénia Valentová – 2. miesto beh na 800 m
 •  Anastásia Chrťanová – 2. miesto skok do výšky
 • Jana Holubeková – 2. miesto vrh guľou
 • Helena Mužinićová – 2. miesto skok do diaľky
 • 1. miesto štafetový beh   (4x100m) dievčatá:  Anastásia Chrťanová,  Helena Mužinićová, Rachel Delićová,  Ksénia Valentová

Blahoželáme aj žiakom aj ich učiteľom, Anne Povolnej a Miroslavovi Dudášovi.

 

    

REPUBLIČKO TAKMIČENJE IZ SRPSKOG KAO NEMATERNJEG JEZIKA

Republičko takmičenje u znanju srpskog jezika kao nematernjeg je održano 28.04.2017. god. u Osnovnoj školi “Sonja Marinković” u Zrenjaninu. Ukupno se takmičilo 93 učenika sedmog i osmog razreda iz cele Vojvodine. Ponosni smo na naše učenike koji su se plasirali na takmičenje: M. Dišpiter, J. Njemoga, A. Muminović, V. Marko, D. Marušnjik i D. Šimak.

Najuspešniji su bili:

VII razred:

 • Miroslav Dišpiter – 2. mesto
 • Jana Njemoga – 3. mesto

VIII razred

 • Vanesa Marko – 2. mesto
 • Dana Marušnjik – 2. mesto

Učenike su za takmičenje pripremale Ljudmila Dubovski i Katarina Kotvaš.

 

This function has been disabled for .